A stratégiai menedzsment rendszerében lényegében információfeldolgozás folyik: a vezetők értesüléseket szereznek a környezeti és a vállalati folyamatokról, majd ezeket közvetlen módon különböző típusú döntésekhez használják fel, vagy pedig közvetett módon saját maguk vagy más vezetők későbbi döntéseihez állítanak elő információkat.

 • Az információ és a döntés kulcsfogalmak.
 • A döntés a vezetői tevékenység kulcseleme.
 • Így a rendszert úgy kell kialakítani, hogy a vállalat legfontosabb döntéseinek minél jobb megalapozását és sikeres végrehajtását szolgálja.
 • A teljesítményindikátorok a versenypozíciók értékelésére szolgálnak.
 • Olyan paraméter, amely alapján a folyamatok szabályozása végbemehet.
 • A vállalat működési sikerét néhány jellemző terület alakulása határozza meg.
 • Ezek a siker kulcsai.
 • A kommunikáció, az információáramlás közvetlenebb formája.

Feladata

 • a központi célok, stratégiák, stratégiai programok megfogalmazása
 • azoknak a szervezet egységeihez, vezetőihez, munkatársaihoz való eljuttatása.
 • Ehhez közös nyelv kialakítása is szükséges.
 • A belső kommunikáció szempontjából a 2 véglet a bürokrácia (hivatalos hang, merev szabályok, írásbeliség túltengése) és az adhokrácia (formalitások visszaszorítása, emberi kapcsolatok közvetlenebbé tétele, információ-áramlás meggyorsítása és hatékonyabbá tétele).

Információs rendszerek

 • A vállalat sokat tehet egy jó kommunikatív közeg kialakításáért, amely kedvez a kreatív légkör kialakulásának. Szemléltető eszközök is sok segítséget nyújthatnak.
 • A kommunikációs rendszer is elengedhetetlen tényező.
 • A sikeres vállalatok működésének elemzése azt mutatja, hogy a kreatív gondolkodás feltételeinek megteremtése, az innovatív légkör kialakítása közvetlenül befolyásolható a kommunikációs rendszer tudatos formálásával.
 • A stratégiai menedzsment egyik alrendszere sem képes hatékonyan működni magas színvonalú információs-rendszer nélkül.
 • A stratégia menedzsment adminisztratív rendszereinek szükségük van mind mennyiségi mind minőségi adatokra és információkra.
 • Az információs technológiák a formalizálható komponensekre, a számítógépek fejlődéséből adódó lehetőségek kihasználására helyezi a hangsúlyt.
 • 80-as évektől a minimalizálás, a számítástechnikának a kommunikációval létrejött házassága, új lehetőségeket nyitott meg.
 • A hardver és a szoftver fejlődése lehetővé tette a stratégiai menedzsmentnek, hogy az információ-feldolgozásnál és a kommunikációban új eszközökkel (adatbázis) keresse a választ a kihívásokra.
 • Új lehetőségeket nyújtanak a vállalati központi adatbázisok, vezetői döntéseket támogató rendszerek, döntési játékok, közvetlen vevőkapcsolati rendszerek, szakértői rendszerek, szimulációs rendszerek, monitorrendszerek, Internet.
 • Az AHP a legárnyaltabb és a gyakorlatban legjobban alkalmazható döntési problémakezelést nyújtja.
 • Az emberi agy adatfeldolgozási korlátainak feloldására a páronkénti összehasonlítás módszerét alkalmazza az AHP-hez rendelt Except Choise számítógépes rendszer.