Egy szervezeten belüli változásokat hatókörük alapján két nagy csoportba sorolhatjuk:

 1. individuális (egyéni) szintű változások
 2. szervezeti szintű változások

Miben segít a vátozásmenedzsement?

A vátozásmenedzsment a jelentős, nagyszabású változások menedzselésének mestersége, pl.a stratégiaváltás, technológiaváltás.
A tervszerű szervezeti változások a menedzserek és a munkvállalók részéről azt a szándékot képviselik, hogy a szervezet elérje a céljait, ennek eredményeképpen fejlődjön a szervezet alkalmazkodóképessége és az egyének viselkedése.

5 P modellel:
megmutatja, hogy mire irányulnak a változások az e-e területén

Az e-e menedzsment stratégiai tevékenységei

 • e-e filozófia
  • kifejezi, h a sizervezet hogyan bánik az emberekkel, hogyan értékeli azokat
 • e-e politikák
  • útmutatót ad az akciókhoz, az üzleti és az e-e területekhez, koordinálja a változást célzó erőfeszítéseket
 • e-e programok
  • motiválja a különböző szerepeket ellátó személyeket
  • Gyakorlatok
  • meghatározza hogyan kell végrehajtani a tevékenységeket
 • e-e folyamatok

A változással szembeni ellenállás

egyéni okok lehetnek

 • félelem az újtól
 • ragaszkodás a szokásokhoiz
 • függőség másoktól (főnők – beosztott)
 • félreértés bizalomhiány (nem értik a változás célját)
 • gazdasági jellegű okok (bér, teljesítménykövetelmény)
 • különböző értékelés (ingo csatornák)

A változáshoz való viszony tekintetében

 1. bénultság
 2. tagadás
 3. depresszió
 4. elfogadás
 5. kipróbálás
 6. tudatos beépítés

Kurt Levin féle erőtérelemzés

Levin szerint vannak olyan erők, melyek segítik a változást (hajtóerők) és vannak olyanok, melyek fékezik azt (fékezőerők). A hajtó és fékezőerők egyaránt származhatnak a környezetből vagy a szervezeten belül.

 • Hajtó:
  • ambíciók
  • az extraprofit lehetősége
  • kedvező sajtó
  • gazdasági kormányprogram
 • Fékező:
  • környzetvédők tiltakozása
  • szakszervezet ellenállása
  • kétes kintlévőségek
 • Eredmények:
  • kulcsfontosságú személyek, szervezeti egységek, az informális hálózatok hogyan viszonyulnak egymáshoz
  • kik elemzik, kik támogatják, kik azok, akik semlegesek
  • az ellenzőket legalább közömbössé, de amennyiben lehetséges támogatókká kell változtatni, fontos kérdés, és a közömbösöket is a támogatók táborába kell állítani
 • Ennek lehetséges módjai:
  • képzés és kommunikáció
  • részvétel, bevonás
  • segítségnyújtás, támogatás
  • tárgyalás, megegyezés

A változtatás sebességét az alábbiak határozzák meg

 • várható ellenállás mértéke és típusa
 • a kezdeményezők és az ellenállók pozíciója (hatalom, bizalom)
 • változáshoz szükséges adatok és erőforrások megléte a tét
 • változatlanság következményei, válság van-e