A módszer alkalmazásának lépései

 • Helyzetfelmérés: értékek és viselkedési minták megfigyelése, munkakultúra felmérése
 • Elvárt helyzet meghatározása: elvárt szempontok meghatározása
 • Helyzetértékelés: valós helyzet és elvárt állapot közötti eltérések meghatározása
 • A munkatársak bevonásának megtervezése: program kialakítása (benne az 5 S módszer bevezetése is)
 • Program végrehajtása: rendszeresen éves értékelés, javítás

Az emberi erőforrás stratégia jellemzői

Segítségével meghatározzuk az üzleti célok megvalósításához szükséges megfelelő képzettségű, és összetételű munkaerőigényeket, mindezek hatékony alkalmazását.Célok meghatározása:

 • Milyen gazdálkodási célokat akarunk elérni az e-e gazdálkodás terén
 • Mlyen tudás szükdéges a vállalalti stratégia céljainak megvalósításához
 • Milyen személyiségjegyek, magatartásjellemzők segítik a célokat
 • Mit tudunk biztosítani a munkavállalóknak, hogyan biztosítható az elkötelezettség

Szervezeti stratégiai döntés

 • Mikor és hogyan lehet programot változtatni, a lehető legkevesebb ráfordítással
 • Ezek milyen változtatásokat igényelnek, mind technológiai, mind szervezeti szinten
 • Milyen eszközökkel lehet eljutni a kívánatos célhoz
 • Hogyan cselekedjünk optimálisan?

Emberi erőforrás stratégiai döntések

 • Mik a céljaink, hogyan járulnak hozzá az emberek a szervezeti célhoz?
 • Jelenlegi helyzet, milyen eszközök, munkaerő biztosított most a cél eléréséhez
 • Milyen erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi állapotból eljussunk a kívánt célhoz
 • Hogyan cselekedjünk? eredményértékelés

Munkaerő tervezés

 • A szervezeti célok eléréséhez milyen jövőbeli e-e-ra van szükség?
 • Milyen a munkaerő kínálat
 • Milyen módszerekkel lehet áthidalni a kereslet és a kínálat közti különbséget
 • Hogyan cselekedjünk optimálisan

A szervezet SWOT elemzése után lehetőség nyílik betekintést nyerni, hogy a szervezet hogyan használja ki az emberi erőforrásaiban rejlő adottságait, mennyire veszi figyelembe a külső lehetőségeit, mennyire van felkészülve a veszélyekre.

Belső adottságok alapján a humán terület

 • ERŐS
  • Nagy tapasztalatú dolgozói gárda
  • Jó kapcsolat az ügyfelekkel
  • Versenyképes bérek
  • Jó team szellem
  • Munkavállalók erős kötődése a céghez
 • GYENGE
  • Hiányzó szakismeret a pénzügy területén
  • Egyenlősdin alapuló bérrendszer
  • Nem hatályos Kollektív Szerződés
  • Nem egyértelmű felelősségi viszonyok
  • Idegen nyelv hiány

Külső környezet alapján a humán terület

 • LEHETŐSÉGEK
  • Új technológia bevezetésével nő a munkerőigény
  • Átképzési, foglalkoztatási támogatás
 • VESZÉLYEK
  • Másik cégek munkaerő elszívó ereje
  • A térségi recesszió miatt nehéz kulcspozíciókba kívülről munkerőt hozni