• A történelmi gyökerek Angliába vezetnek vissza.
 • A XVIII. sz-ban új komplex ipari társadalom alapjait rakta le.
 • 1913: gondoskodó hivatalnok/titkár feladata: javítson a dolgozók helyzetén
 • 1920: bővítik a speciálista feladatait:
  • Az alkalmazottak és a vezetők közötti konfliktusok csökknetése.
  • A bürokrácia mellett meg kellett őriznie humanizmusát
 • 1945: után a munkaerő szűkös erőforrás volt, és ezen az alapon a szakszervezetek hatalma erősödött. A kormány létrehozta az egyetemi oktatást, ahol szakképzettséget kaptak a végzősök, illetvea tanácsadói szervezetek létrehozását biztosította
 • 1960: világos célok meghatározása, a célhoz a megfelelő munkaerő biztosítása, személyes lehetőségek fejlődésének biztosítása. Így a figyelem a menedzsment és a menedzsementi feladatok felé fordult

A hazai történeti sajátossságok

 • 1880-as években az állami bürokrácia hivatal-rendszerében kidolgozták, a működési feltételeket szabályozó, a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó úgynevezett. „pénzügyi szolgáltatási és minőségi szabályzatot”
  E dokumentum szabályozta a hivatalnoki kar képesítési (kiválasztási) és minősítési rendszerét.
 • 1945-50-es szocialista káderpolitikája megbukott a jogi és egyéb szabályozások hiányában.
 • 1957 után párthatározatok fogalmazták meg a káderpolitika alapvető elveit, amelyek minisztertanácsi határozatokban kerültek megfogalmazásra. Ezek a határozatok az állami, a gazdasági, tudományos és a kulturális területekre egységesen határozták meg a személyügyi feladatokat.
 • 1968-1980-as időszak között a reformfolyamatok ellenére a személyügyi politika nem változott. A munka, illetve emberi „ügyek” központilag meghatáozottak, szabályozottak voltak.
 • 1984-86 között kialakultak a vállalati tanáccsal és választott vezetőséggel működő vállalatok. A testületek határozták meg a vállalat személyzeti politikáját és az igazgató munkáltati jogát:
  • előtérbe került az alkalmasság követelménye
  • muka és magatartáas jobb minőségét szolgáló intézkedések
  • differenciálódott a közszolgáltatás és a vállalati szféra közti személyzeti feladat
  • önmaga megújítására kész és képes személyzeti állomány biztosítása
 • 1990: Szeged Munkügyi kapcsolatok posztgraduális képzés
 • 1992-től JPTE BTK-n indított Személyügyi humán menedzser szak, ezen kívül megjelnnek a személyzeti tanácsadó cégek
 • 1990 május 22-én létrehozták az Országos Humánpolitikai Egyesületet
 • 1992 augusztus 28-án megalakították a Magyar Munkaügyu Kamarát