Fogalmak

 • Emberi erőforrás tervezés (Human Resource Planning): Segítségével meghatározhatjuk az üzleti célhoz szükséges emberi erőforrás igényt és alkalmazásának módját az általános célok eléréséhez
 • Emberi erőforrás stratégia (Human Resource Strategy): Segíti a munkaerő-tervezést, a stratégia hosszabb távra szabja meg az adott szervezet küldetését, célját
 • Emberi erőforrás menedzsment (Human Resource Management): A vezetés általános funkciója, mely az emberekkel, mint erőforrásokkal foglalkozik. Egy szervezeten belül teljesítettt funkció, mely biztostja az alkalmazottak hatékony alkalmazását.
 • Emberi erőforrás politika: Az alapvető elveket, célokat, normákat foglalja rendszerbe.

Az e-e általánosságban

Pénz ------------- ember           

Vezetés

Gyártás -------- piac

Külső környeze:

 • népesség: lakosság száma, csökken (Kína, India nő)
 • gazdasági helyzet:
  • rendszerváltás,
  • privatizáció
 • változás mint kihívás:
  • a változásra kész és hajlandó munkaerő

belső környezet:

 • szervezet jellemzői:
  • a munkaadó képességei, személyi-tárgyi
 • munkakör jellemzői:
  • munkakör, oktatás
 • szervezeti kultúra, technológia

Cél: az e-e hatékonyságán keresztül szervezeti cél megvalósítása

E-e menedzsment funkciók

 • stratégia
 • tervezés
 • munkakör tervezés
 • munkakör értkelés
 • ösztönzés
 • kiválasztás, toborzás
 • változás mendzselés
 • kultúraváltás

 Humán menedzser feladatai

 • személyzeti politika, szabályzatok kialakítása (írásban)
 • kommunikáció a vezetéstől a dolgozók felé és vissza
 • ismerjék a célokat ésa szabályokat
 • ösztönözni a dolgozókat, hogy közöljék problémáikat, ezekre gyors megoldást találni
 • szolgáltatások szervezése, melyek javítják a munkvégzés körülményeit
 • kontroll, ellenőrzés, hogy teljesülnek-e az elvek