Adókötelezettség elemei

 • bejelentés,  
 • nyilvántartások vezetése,  
 • bizonylati rend,  
 • adó megállapítás,
 • bevallás,
 • befizetés,
 • adólevonási és beszedési,
 • nyilatkozattételi-,
 • adóelőleg-fizetési-,
 • adatszolgáltatási kötelezettség.

Az adók rendszerezése, típusai

 • Adóalanyok szerint:
  • természetes személy
  • jogi személy
  • egyéb
 • Adóviselés alapján:
  • direkt adó (egyenes)  (pl. SZJA, TA, vagyonadó, gépjárműadó)
  • indirekt adó (közvetett) [adóviselő ¹ adófizető]
 • Adó tárgya szerint:
  • jövedelmet terhelő (jövedelemadó, hozadéki adó)
  • vagyont terhelő
 • Az adó felhasználása szerint:
  • általános adó
  • céladó
 • Az adó mértéke szerint:
  • lineáris        →     - átlagadókulcs
  • progresszív    →     - határadókulcs
  • degresszív
 • Jogosultság szerint:
  • központi
  • helyi
  • vegyes
 • Adóztatás jellege szerint:
  • kötelező
  • fakultatív
 • Az adó megjelenése szerint:
  • pénzbeli
  • természetbeni
 • Közgazdasági funkciója szerint:
  • költséget befolyásoló → árbevételt alakító    
  • nyereséget alakító
  • nyereség felhasználását érintő
  • eszközállomány adóztatása
  • vagyon- és árumozgás
  • hozadék
  • fedezeti funkció
  • befolyásolási funkció
  • arányosítási funkció
 • Időbelisége alapján:
  • folyamatos
  • egyszeri
 • Behajtás módja alapján:
  • önadózás
  • levonás
  • kivetés    
  • behajtás
 • Üzemgazdasági folyamat szerint:
  • Eszközök adóztatása
   • eszközbeszerzés   →    (ingatlanbeszerzés, import)
   • eszközállomány   →       (állami vagyon, telek, gépjármű)
   • eszközhasználat adóztatása  → (munkaerő, föld)
  • Vállalkozási teljesítmény adóztatása
   • általános adóztatás (ÁFA)
   • különleges adóztatás   (Fogyasztási adó)
  • Vállalkozási eredmény adóztatása
   • eredményadóztatás   (Társasági adó)
   • osztalék adóztatása  (Osztalék adó)
  • Vagyonátszállás adóztatása (örökség, ajándékozás, ingyenes jóváírás)
 • Kötődés szerint:
  • tulajdoni adók
  • forgalmi adók
  • fogyasztási adók
  • vámok
 • Az adóztatás jogi alapjai alapján:  
  • nemzetközi egyezmény
  • törvény
  • önkormányzati rendelet