Egy statisztikai sokaság két vagy több csoportosító ismérv szerinti vizsgálata, közel azonosat jelent a kombinációs tábla elemzésével.
Amennyiben több dimenziós a tábla, és tartalmaz nem csoportosító sort is, úgy a tábla elemzése már attól függ, hogy éppen milyen kombinációban elemezzük a benne szereplő sorokat, illetve egyszerre valamennyi sort, vagy kiemelten két-két sort elemzünk egyszerre.

Ha a kombinációs tábla csak csoportosító sorokat tartalmaz, úgy a tábla elemzése, nem más, mint azt, hogy a csoportosító ismérv szerint vizsgáljuk a statisztikai sokaságot, az ismérvek szerint egymástól függetlenül, vagy egymással kombinálva. Ez utóbbi azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk, hogy az egyik ismérv szerint létrehozott csoportokon belül a másik ismérv szerint is osztályozhatunk. Az elemzésnek ez a speciális esete tulajdonképpen nem más, mint az ismérvek közötti kapcsolatok elemzése.

Elemzési eszközök

1. Rész- és főátlagok számítása

Ha mennyiségi csoportosító sor van akkor rész és főátlagokat is számolhatunk.
A főátlag a részátlagok átlaga, ez lehet számtani és harmonikus átlag is. Ha számtani akkor a nevező a súly és ha harmonikus akkor a számláló a súly.

2. Rész- és fősokaság varianciája és szórása

A középértékek tulajdonképpen megfelelő információt adnak valamely mennyiségi sorról, de általában azt is célszerű megvizsgálni, hogy az egyes értékek mennyivel térnek el az átlagtól, és ezek között az eltérések között van-e valamilyen összefüggés.