1988: Negyedik adóreform. Közeledés a nyugat-európai adórendszerhez.   

célja:            

 • gazdaságpolitikai döntésekhez korszerű eszközök biztosítása
 • az 1968-as reform kiterjesztése, az áru- és pénzviszonyok erősítése
 • új, stabil pénzügyi szabályozás
 • közeledés a nyugati országok adórendszeréhez  

eredmény:    

 • közvetlen adók szerepe csökken
 • közvetett adók (főleg forgalmi adók) szerepe nő  

Legfontosabb adók és elvonások:

 • személyi jövedelemadó (egybevonta és kiterjesztette az adóalapot),
 • általános forgalmi adó,  
 • fogyasztói adó,  
 • vállalkozási nyereségadó,  
 • társulati adó,   
 • társulati különadó,  
 • földadó,
 • játék- és pénznyerő automaták kereskedelmi adója,
 • gépjárműadó,
 • központi műszaki fejlesztési hozzájárulás,
 • külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet,
 • különleges helyzetből származó jövedelem adója,
 • sertésállomány mentesítési hozzájárulás,
 • rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás,
 • telek igénybevételi díj,  
 • állami vagyon utáni részesedés,  
 • szeszadó,   
 • vám,
 • honvédelmi hozzájárulás,
 • házadó,
 • nem lakás céljára szolgáló helyiségek adója,
 • lakossági borforgalmi adó,
 • vagyonszerzési illeték,
 • építményadó,
 • telekadó,
 • kommunális adók,
 • iparűzési adó,
 • idegenforgalmi adó,
 • társadalombiztosítás.

 A negyedik adóreform problémái:

 • az adórendszer azzal számolt, hogy kevés számú, szoros elszámolású adóalany lesz. Ez megváltozott. Elszámolási és ellenőrzéstechnikai problémák jelentkeztek.
 • erősen progresszív adótábla ® jövedelemeltitkolás, fekete-gazdaság
 • beruházási kedvezmények ® eltérítették a piaci hatásokat
 • szociális elemek jelenléte
 • alapvető jogalkotási hiányosságok
 • széleskörű társadalmi, szakmai kontroll hiánya a jogalkotásban  
 • egységes fogalmi, értelmezési, ellenőrzési rendszer hiánya
 • nemzetközi adóharmonizáció hiánya