1909: A második adóreform-kísérlet

Adóreform-tervezet (Wekerle Sándor)

célja: 

 • minden adózó képességei szerint adózzon
 • összes elvonás adóterhe ne változzon

módszer:

 • egyenes adók eltörlése
 • hozadéki adó módosítása
 • új adónem bevezetése  

A legjelentősebb változás a jövedelemadónál történik:

 • progresszív személyi jövedelemadó kialakítása
 • I.-II. osztály kereseti adója megszűnik
 • pótadó megszűnik

A személyi jövedelemadó adóalanya a családfő. A családtagok jövedelme összegződik. Létminimum adómentes. A gyermekek után adókedvezmény jár.

Jövedelemformák:

 • mező- és erdőgazdasági üzem;
 • épület;
 • ipar, kereskedelem, bányászat;
 • tőkevagyon;
 • szolgálati viszony;
 • egyéb jövedelem

Az 1909. évi adóreform csak 1922-ben lépett életbe (a háború miatt)    

1924:  Szanálási törvény

 • az állami feladatok köre kibővül (gazdasági, szociális, kulturális téren)
 • az állami feladatvállalás határa = az állampolgár teherbíró képessége
 • szigorú takarékossági intézkedések
 • a korona inflálódása miatt áttérnek az aranykorona alapon történő adókivetésre
 • földadó             (25%)
 • jövedelemadó    (1%-tól 40%-ig)
 • vagyonadó        (0,1%-tól 1%-ig)
 • társulati adó      (5%-tól 15%-ig)

1945-57: Harmadik adóreform

(Az adórendszer "szocialista" irányú fejlesztése.)
A második világháború utáni adórendszer sajátosságai:

 • az adórendszer disztribúciós szerepe nő. Célja a magán vállalkozások terhének növelése, az állami szektor terhének csökkentése.
 • a külföldi tulajdonú vállalatok adóterhének növelése ® csőd ® fel-számolás ® állami tulajdonba vétel.
 • a közvetlen adók szerepe nő, adótábla progresszivitása erősödik
 • a vagyon, ajándék, öröklés terhei emelkednek
 • a földadót (és kapcsolódó adókat) természetben kellett fizetni
 • a földadót a földérték adó, házadót a telekérték adó váltja fel  
 • a munkajövedelmek adóterhe csökken
 • az adórendszer az ágazatok közötti jövedelem-átcsoportosítás eszközévé válik (mezőgazdaságból ® iparba)
 • 1952-ben bevezetik a nettó termelői árat. Az állami elvonás a forgalmi adóba koncentrálódik (az iparban a bruttó ár 8-szorosára nő 1955/1938), az adó a végső fogyasztót terhelte
 • az adórendszer kiszámíthatatlan (gyakran, jelentősen változik)

1957:   Konszolidálódó politikai- és adórendszer.

 • kötelező beszolgáltatás eltörlése
 • jövedelemadó-kulcs 20 % - kal csökken. Kisiparosok, magánkereskedők, önálló szellemi tevékenységet végzők adómentesek lesznek.
 • a kötelező beszolgáltatás helyett új ár- és adórendszer
 • megjelenik az illetményadó (1959)

1965:   Felkészülés az új gazdasági mechanizmusra.

 • bevezetik az eszközlekötési járulékot (1964)
 • forgalmi adó kulcsok száma csökken
 • új adó, árkiegészítés (export, belföldi hiánycikk)
 • külön forgalmi adó (korszerűtlen termék, gazdaságtalan export)
 • a szocialista és a magánszektor megkülönböztetése (a kisiparosok és magánkereskedők jövedelemadójának emelése)
 • a vagyon felhalmozódás korlátozása  

1968: Az új gazdasági mechanizmus adórendszere.

(direkt tervutasítás helyett indirekt pénzügyi szabályozás, tervalku helyett szabályozó alku)

A nyereség központosítás mértékét befolyásoló tényezők:  

 • központi pénzalapok szükséglete
 • vállalati fejlesztések aránya
 • vállalati forrásból finanszírozott bérfejlesztés mértéke  

Szabályozták a nyereség felosztását. Széleskörű támogatási rendszer alakult ki.

Legjellemzőbb adók:

 • Nyereségadó,
 • egyfázisú forgalmi adó,
 • építési adó,
 • beruházási járulék,
 • felhalmozási adó,
 • vagyonadó,
 • termelési adó,
 • kereskedelmi adó,
 • béradó,
 • kereseti adó,
 • társasági adó,
 • importforgalmi adó,
 • import árkiegészítés,
 • fogyasztási adó (1984), stb.