Az adóztatás általános alapelvei

 1. közteherviselés elve
 2. megbízhatóság elve
 3. könnyen teljesíthetőség elve
 4. jutányosság elve

Az adóztatás általános céljai

 • pénzügy politikai célok (bevétel, adóforrás megőrzése)
 • speciális célok
  • elosztás politikai cél
  • növekedéspolitikai cél
  • ösztönzési cél (pl. export)
  • foglalkoztatáspolitikai cél
  • allokációs cél (a lakosságtól és gazdálkodó szervezetektől a központi   költségvetésbe)
  • egyéb

Adózási elvek                                       

 • Egyenlőségi elv: vállaljon mindenki azonos (egyenlő) áldozatot (egyforma adót fizessen)
 • Áldozatelmélet: a magasabb jövedelműek többet fizessenek (progresszív adózás)
 • Hatékonysági elv: degresszív adó a célszerű, mert a progresszív adó ® a hatékony területekről allokál tőkét a kevésbé hatékonyakra (kínálati közgazdaságtan, neoklasszikus iskola)
 • Fogyasztási elv: a társadalmi össztermelésből való igénybevétel alapján fizessünk adót (előny: megtakarításra ösztönöz, nem lehet kibújni, egyszerű, hátránya: legszegényebbek fogyasztását korlátozza)
 • Viszontszolgáltatási elv: az adó az állam által biztosított szolgáltatások ellenértéke

 Az adózás alapelvei (Smith)

 •  fizetőképesség szerint               
 •  határozott (mérték, idő, ismertség)
 •  legalkalmasabb időszakban fizethesse
 •  a beszedés a lehető legkevesebbe kerüljön

A jó adórendszer

 • egyszerű - könnyen áttekinthető - egyszerűen kiszámítható - nehéz eltitkolni - bevezetése olcsó
 • semleges - az adó nem befolyásolja a gazdasági döntéseket
 • igazságos - a teherviselő-képesség szerint adóztat
 • konzisztens - a nemzetközi partnerek rendszerével
 • stabil, kiszámítható - ritkán változik, érzékelhető a változás tendenciája

(Az adórendszerrel szemben támasztott követelmény lehet még: hatékonyság, egyértelműség, rugalmasság, olcsóság)