1. ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK
  A jogalkotás, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a honvédelem és a belső rendvédelem működtetése és finanszírozása.
 2. JÓLÉTI FUNKCIÓ
  A szociális, az egészségügyi ellátó-, a nyugdíj, az egészségbiztosítási,  az oktatási, a foglalkoztatási, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerek működtetése, finanszírozása (ide sorolható lakástámogatási rendszer, és a kultúra, sport támogatása).
 3. GAZDASÁGPOLITIKAI FUNKCIÓ
  A versenyképesség növelése, műszaki infrastruktúra fejlesztése, közüzemek üzemeltetése, vállalkozások támogatása, regionális támogatások (Az állam gazdaságpolitikai tevékenységének egy része közvetlenül nem követhető nyomon a kiadások szerkezetében pl. kereslet befolyásolása, monetáris politika).
 4. ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE

Kiadások

 • TÁMOGATÁSOK  (lakásépítési támogatások, fogyasztói árkiegészítés, családtámogatások, civil szervezetek támogatása)
 • KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  KIADÁSAI
  • KÖZHATALMI KIADÁSOK   (az állami szerveknél, valamint közigazgatási szerveknél felmerülő kiadások)
  • KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (állami intézmények kiadásai)
 • KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK
 • SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAI (tartalmában vegyes kiadások)
 • TRANSZFEREK  (az államháztartás alrendszereinek „támogatása” pl. TB alapok, önkormányzatok támogatása )
 • ADÓSSÁGSZOLGÁLAT
 • EGYÉB KIADÁSOK  (befizetés az EU-ba, állami kezesség érvényesítése, rendkívüli kiadások)
 • TARTALÉKOK