Az államháztartási rendszer felépítése

Központi szint:

 • Központi kormányzati alrendszer
 • Társadalombiztosítási alrendszer
 • Elkülönített állami pénzalapok alrendszere

Helyi szint:

 • Helyi önkormányzatok alrendszere

Az államháztartási rendszer legfontosabb közös szabályai

Éves költségvetés szerinti gazdálkodás

 • Költségvetés: a költségvetési évre szóló pénzügyi terv, mely a teljesíthető kiadásokat és várható bevételeket előirányzat formájában tartalmazza
 • Az alrendszerek költségvetése jogszabályi formát ölt
 • A költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a hiány finanszírozásáról a költségvetés elfogadásakor és a zárszámadáskor is dönteni kell

Előirányzatokkal való gazdálkodás

 • bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettsége
 • kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága
 • a bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok csökkenthetők, zárolhatók, illetve törölhetők.
 • az előirányzatok túllépésének és módosításának kötött szabályai (jogszabály)

Az államháztartás alapelvei

Alapelvek - magatartási normák:

 • az államháztartáshoz tartozó minden szervezetnek követnie kell a költségvetés tervezése, végrehajtása a bevételek és kiadások számbavétele, valamint a beszámolás során
 • egyszerre, egymást erősítve kell érvényre jutniuk
 • abszolút érvényesülésük nem lehetséges

Érvényesülésük jogszabályi garanciái

 • a költségvetés készítésével és az elszámolással kapcsolatos eljárási szabályok
 • a költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodással kapcsolatos szabályok
 • a pénzügyi folyamatok számbavételi módját meghatározó szabályok

Az alapelvek köre

 • A nyilvánosság elve (minden alrendszerben, alapegységben, minden szakaszban, mind a folyó, mind a vagyongazdálkodásban)
  • a tájékoztatás és a közzététel szabályai
 • A tervezésre, elszámolásra vonatkozó elvek:
  • az éves költségvetés elve (egy, vagy többször egy naptári év) - már megjelenik a programozás elve is (több éves keretterv)
  • a teljesség elve
  • a valódiság elve
  • az egységesség és áttekinthetőség elve
  • a globális fedezet elve
  • a bruttó elszámolás elve
  • a részletezettség elve
 • Költségvetési források felhasználása során követendő elvek:
  • a felhasználási kötöttség elve (uniós források felhasználása, egyes állami támogatások esetén)
  • a közbeszerzési kötelezettség elve
  • az állami támogatások korlátozásának elve