Nemzetgazdaság

Egy ország gazdasági szereplőinek (gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, állam) összessége, valamint a köztük lévő kapcsolatok, kölcsönhatások rendszere. (piacgazdaságban jellemzően piaci kapcsolatok)

Államháztartás (közgazdasági értelemben):

A nemzetgazdaság része, az a gazdálkodási rendszer, melyben az állam közfeladatokat lát el és finanszíroz. A közfeladatok köre: történetileg, illetve egy-egy ország társadalmi, politikai berendezkedésének függvényében változik

 • hosszú távú, kötelező feladatok = részleges kormányzati mozgástér (nem a feladatellátás, csupán a mérték tekintetében)
 • rövidtávú, szabadon választott speciális feladatok = teljes kormányzati mozgástér (mind a feladatellátás, mind a mérték tekintetében)

Az állam különleges és jelentős nemzetgazdasági szereplő:

 • célja nem a jövedelemmaximalizálás, hanem a közfeladatok minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátása
 • közpénzekből gazdálkodik (elsősorban más szereplőktől elvont jövedelem) – az államháztartási gazdálkodás szigorú törvényi szabályozása
 • gazdasági súlya jelentős (az EU országokban a megtermelt jövedelem mintegy 35-55 %-át összpontosítja)
 • közhatalmi helyzetéből képes befolyásolni a gazdaságot (szabályozás, jövedelem-elvonás - újraelosztás, monetáris politika)Az államháztartás elsősorban az állam újraelosztó szerepén keresztül hat a gazdaságra

Fiskális politika

 • a jövedelemtulajdonosok zárt köre
 • gazdaságpolitika prioritások A nemzetgazdaság egészének folyamatai:
 • Gazdasági növekedés (a makro-jövedelem számbavételének mutatói, növekedési ütem)
 • Infláció   (fogyasztói árindex, antiinflációs politika)
 • Külgazdasági egyensúly (folyó fizetési mérleg, az ország eladósodottsága)

Az államháztartás jellemzői:

 • Jövedelem-centralizáció, jövedelem-újraelosztás szintje  (számbavételi módszerek)  
 • Államháztartási hiány mértéke  (negatív egyenleg; EMU: GDP max. 3%-a Þ ESA’95 szerint számolva!)
 • Államadósság mértéke (felhalmozott tartozás; EMU: GDP max. 60%-a Þ ESA’95 szerint számolva!)

Az államháztartás jogi fogalma:

Meghatározható:

 • FELADATMEGKÖZELÍTÉSBEN:
  • a társadalmi-gazdasági életben való állami/helyi önkormányzati szerepvállalás gazdálkodási-pénzügyi oldala
 • SZERVEZETI MEGKÖZELÍTÉSBEN:
  • a közhatalmi szervek és a hozzájuk tartozó közintézmények gazdálkodási-pénzügyi rendszereA magyar államháztartási törvényben /1.§ (1) bekezdés/:
  • „Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere.”