A borfogyasztás

 • A borfogyasztás a többi alkoholos ital, sőt ma már az ásványvíz és az üdítőitalok függvényében is vizsgálható.
 • A mai ember átlagban kb. 600 liter folyadékot fogyaszt el egy évben.
 • Mivel ez a mennyiség nem növelhető, a kérdés csupán az, hogy milyen lesz az éves italfogyasztásunk szerkezete.

Az alkoholfogyasztás

 • Az alkohol fogyasztás szerkezete jelentősen változik.
 • A bor--szesz--sör háromszög
 • borivónemzetből vegyes alkoholfogyasztókká váltunk
 • Ez a folyamat szinte minden bortermelő országban végbement, a sörivók szintén vegyes alkoholfogyasztókká lettek.
 • A magyarok borfogyasztók voltak. A „borsarokból” indultak az ábrán, az 1950-es években.
 • Ma már a sör és az égetett szesz is forrásává vált az alkoholnak.
 • A versenytárs alkoholos termékeknél eltérő a fogyasztók összetétele
 • A verseny ennek ellenére igen éles a termékcsoportok között, mivel jelentős az átfedés is.
 • Az egyes életmód, fogyasztói i csoportok között érthetően eltérő a bor, a sör és az égetett szeszes italok fogyasztása
 • A hagyományosan és a s a szűkösen táplálkozóknál magasabb a bor fogyasztása.
 • Az előbbinél élvezeti tartalma, az utóbbinál táplálék szerepe miatt.
 • A rendszeres fogyasztók között a borfogyasztók nagyobb gyakorisággal szerepelnek, mint a sör és a s a szeszesital fogyasztók.
 • Ez azt jelzi, hogy bor a mindennapok itala

Borfogyasztás demográfiai jellemzése

 • az egyik legfontosabb az egyik legfontosabb tudnivaló
 • a leginkább borfogyasztói csoportok:
  • a 60 a 60 év felettiek,
  • de nagyon fontosak a de nagyon fontosak a fiatalok is, akik egyrészt már kedvelik a bort, másrészt belőlük lesz a középkorosztály borfogyasztó csoportja is.
 • Iskolai végzettség szerint:
  • az alacsonyan és a
  • magasan végzettek a legfőbb borivók, más borfogyasztási kultúrával.
 • Településeket tekintve:
  • a vidéki városok,
  • falu és
  • Budapest a sorrend.

A borfogyasztás motivációi és módja

 • A borfogyasztás gyakorisága a fogyasztás mennyiségét jelentősen befolyásolja
 • a kiegyenlített de rendszere borfogyasztás azaz ágazat számára a legszimpatikusabb borfogyasztási mód
 • A nemzetközi tendencia az, a gyakori borfogyasztók száma csökken
 • Széles körű marketing kutatások folynak a borfogyasztás alakulását befolyásoló tényezők meghatározására
 • Akik nem fogyasztanak bort, miért nem teszik?
 • két nagy csoport létezik, akikkel a bortermelőknek és borkereskedőknek sokat kellene foglalkozni:
  • „„aki nem kedveli a bort: "ízét, illatát”:: fogyasztók
  • felvilágosítása, oktatása ezen sokat segíthet
  • "az antialkoholista tehát elvből nem iszik" közvetlen módszerekkel őket megnyerni nem lehet a jó, a társaságában tapasztalt borfogyasztási példa tudja a legjobb eredményt adni.

A borvásárlás és szempontjai

 • a fejlődés illetve a nemzetközi tendenciákhoz való közelítés a borvásárlások helyszínét illetően szembeötlő és a folyamat vélhetően nem ért véget
 • a hiper- és szupermarketek térnyerése
  • a kis alapterületű boltok ellenére rendkívül dinamikus
  • ez egy nemzetközileg is megfigyelhető irány
 • A nagy alapterületű és a diszkontjellegű boltok együttesen jelentős teret nyertek
 • Az igazi vesztesek az ABC boltok.
  • Ők nem elég nagyon hogy koncentráltan nagy választékot tudjanak bemutatni és
  • nem elég kicsik hogy szolgáltatásaik speciálisak és egyediek legyenek mint pl borszaküzletekben.

A borvásárlás motívumai/pszichológiai motívumok

 • magabiztosnak érezni magát
 • társaság által elfogadottnak lenni
 • stresszt oldani
 • elismerés, barátság
 • relaxáltnak érezni magát
 • Informáltnak lenni/funkcionális motívumok
 • „Szomjat oltani”
 • főzéshez használni
 • az ételek ízét kiemelni
 • emésztést elősegíteni
 • „véd az infarktus ellen”

Kedvelt borfajták, bormárkák, borvidékek

BORFAJTÁK

 • Tokaji Aszú
 • Egri bikavér
 • Olaszrizling
 • Kékfrankos
 • Egri leányka
 • Szürkebarát
 • Tramini

BORVIDÉKEK

 • Egri borvidék
 • Tokaji
 • Villányi
 • Szekszárdi
 • Soproni
 • Badacsonyi

KEDVELT BORÁSZOK:

 • Gerepincészet,
 • Gál Tibor,
 • Bock József,
 • Szőke Mátyás,
 • Tiffán Ede,
 • Szeremley Huba,
 • Teleki pincészet,
 • Polgárpincészet

Mennyit hajlandó fizetni egy palack borért?

AJÁNDÉKBA

 • Közeli barát 1148,-Ft
 • Távoli ismerős 1030,-Ft
 • Szülők 1467,-Ft
 • Testvér 1315,-Ft
 • Közeli rokon 1198,-Ft
 • Kollégák 1168,-Ft
 • Külföldi ismerős 1863,-Ft

ALKALMAK

 • Születésnap 1205,-Ft
 • Névnap 1112,-Ft
 • Karácsony 1324,-Ft
 • Baráti vacsora 1084,-Ft
 • Rokonlátogatás 1102,-Ft
 • Külföldi vendéglátása 1812,-Ft

A borfogyasztó

Magyarországon a következő borfogyasztói csoportokat különböztethetjük meg:

  • különféle szűrőfeltételekkel különítettük el őket
  • így bizonyos átfedések, esetenként hasonlóságok is fedezhetők

Minőségi bort fogyasztók

 • A minőségi jelző egyaránt vonatkozik:
  • a fogyasztott borra és
  • a fogyasztóborral kapcsolatos attitűdjeire.
 • Fogyasztási szokások:
  • csak minőségi, palackozott bort
  • csakis tisztán, keverés nélkül fogyasztanak.
 • A minta 22%-a került ebbe a csoportba.
 • A minőségi borfogyasztók háromnegyede rendszeres fogyasztónak tekinthető,
  • A csoporthoz tartozók harmada hetente legalább egyszer,
  • közel fele havonta fogyaszt bort,
  • jellemzően baráti társaságban és családi körben, ünnepekhez kapcsolódóan.
 • Demográfia:
  • a nők enyhe többsége figyelhető meg a csoporton belül.
  • a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek aránya messze meghaladja a minta átlagát, mintegy másfélszeres.
  • A lakhely szerinti megoszlásban is magasabb a városi, ezen belül a fővárosiak aránya.
  • A falun lakók és az idős (60 év feletti) korosztály alulreprezentált.
 • A kulturált borfogyasztás hívei.
 • Bortípus:
  • 60%-a az édes, félédes borokat kedveli,
  • száraz bort csak 15% iszik,
  • a csoport közel fele úgy nyilatkozott, hogy szívesen megkóstol újdonságokat, különleges borokat is.
 • A borok kiválasztásában általában:
  • a fajta a legfontosabb náluk,
  • de a termőhely is ebben a csoportban az átlagnál magasabb pontot kapott.
 • Számukra a bor egy olyan kellemes ital:
  • amely a társadalom kultúrájának része,
  • gasztronómiai élvezet, a szín, az illat és az íz harmóniája.

Az értelmiségi borfogyasztók

 • A csoportba tartozik:
  • a diplomások
  • a tovább tanulóérettségizettek
  • ők 23%-át tették ki a teljes mintának.
  • A csoportból mintegy 15% nem borfogyasztó
 • Demográfia:
  • a nemek aránya kiegyenlített,
  • a képzettségükből adódóan általában magasabb beosztásúak,
  • és jelentős a szellemi munkát végzők aránya.
  • Ebben a körben a minta átlagánál többen laknak városban.
 • Az értelmiségi borfogyasztók
  • 40%-a legalább heti,
  • 40%-a havi rendszerességgel fogyaszt bort.
  • társaságban és családi ünnepekkor, s egy-egy alkalommal kevesebbet isznak az átlagnál (3,3 dl).
 • Bortípus:
  • Az édes borokat kisebb arányban választják, bár a legkedveltebb körükben a félédes.
  • Általában palackozott minőségi borokat választanak.
 • A borok kiválasztásánál a legfontosabb szempont:
  • a fajta, majd ezt követi a minőségi kategória, s a termőhely.
  Számukra a bor:
  • harmóniát sugárzó, gasztronómiai élvezetet nyújtóital,
  • a kultúra része, s egyben kapcsolatokat is jelent ebben a körben.

Elit fogyasztók

 • Az elit fogyasztók köre:
  • a diplomás végzettségűek
  • az összes közép-és felsővezető
  • tehát jelentős átfedés van az értelmiségi fogyasztók kategóriával.
  • A teljes minta 29%-a került ide.
 • Demográfia:
  • A férfiak aránya egy kicsit magasabb a nőkhöz képest.
  • Magas a felsőfokú végzettségűek aránya,
  • a városi életmód dominál,
  • a csoport fele vezető beosztású,
  • kormegoszlás a középkorúak esetében tapasztalható kiugrás.
 • Rendszeres borfogyasztóknak tekinthetők:
  • közepes gyakorisággal az átlagnak megfelelő mennyiséget fogyasztanak,
  • főleg társaságban, ünnepi alkalmakkor és étkezéshez.
 • Bortípus:
  • az átlaghoz képest a szárazabb borok preferálása
  • a palackozott minőségi borokat részesítik előnyben.
  • kialakult ízlésvilág, az étkezéshez való borfogyasztás.
 • Az átlaghoz képest kevésbé motiválják a fogyasztásukat a bor egészséges hatásai.
 • Az újdonságokat a csoport fele szívesen kipróbálja.
 • A borban főleg a gasztronómiai élvezetet és a kultúra formáló erejét igyekeznek felfedezni.

Fiatalok csoportja

 • A fiatalok csoportja:
  • a 15—29 éves korosztályt öleli fel,
  • a megkérdezett 29%-át teszi ki.
 • Demoíg
  • 70%-uk ennél is ritkábban.
  • Viszont az átlagos mennyiségnél egy-egy alkalommal jóval többet fogyasztanak (közel 4 és fél decit).
  • Bortípus:
   • kifejezetten az édes borokat kedvelik.
   • Kiemelkedő a vörösborhoz valóvonzódásuk, közel 60%-a a csoportnak ezt preferálja.
   • Folyóbort csak 10%-uk vásárol.
  • Elsősorban baráti körben iszogatnak,
  • a családi borozgatás kevésbé fordul elő esetükben.
 • A motivációik között:
  • a borfogyasztás kulturált mivolta szerepel és szívesen hivatkoznak a bor pozitív egészségügyi hatásaira is.
  • Újdonságra a többségük (60%) fogékony.
  • Ők már kevésbé a gasztronómiai élvezetet, mint inkább az alkoholt vélik felfedezni a borban,
  • az átlagnál nagyobb részük érzi a bort a kultúra részének.

Falun élőfogyasztók

 • A falusi fogyasztók speciális jellegzetességei
 • A minta 37%-át jelentik ők.
  • Elég nagy részük 26%-uk nem fogyaszt egyáltalán bort,
  • egyötödük csak ritkán.
 • Demográfia:
 • A képzettségi mutatójuk valamelyest eltolódik a képzetlenebb kategóriák felé.
 • Borfogyasztási szokásaik:
  • többsége alig fér el az átlagtól,
  • asztali és folyóborokat az átlaghoz képest gyakrabban fogyasztanak.
 • A kialakult ízlésvilág:
  • kevésbé jellemző rájuk,
  • a borfogyasztásukat az átlagosnál erősebben határozza meg a családi hagyomány.
  • Számukra a bor kevésbé számít az étkezés izgalmas részének, inkább társalgási téma.

Az italboltok fogyasztói

Kocsmai fogyasztók:

 • akik vásárolnak vagy fogyasztanak bort italboltban ill. kocsmában (18%).
 • Demográfia:
  • 80%-uk férfi,
  • az átlaghoz képest a szakmunkások
  • a megye székhelyen élők aránya nagyobb.
  • Végzettség terén erőteljes eltolódást várnánk a képzetlenebb
  • A felsőfokú végzettségűek aránya átlagos.
  • a fiatalabbak, 15—29 évesek többsége a csoporton belül, őket a
  • 40—59 évesek követik.
  • A 60 év feletti az átlagnál jóval kisebb arányban vannak jelen ebben a csoportban.
 • Alapvetően társasági borfogyasztóknak tekinthetők:
  • bár itt a legnagyobb a magányosan borozgatók aránya (5%).
  • Ők borozgatnak a leggyakrabban
  • 60 %-uk legalább hetente néz a pohár fenekére, és olyankor elég mélyre, az átlagos fogyasztás másfélszeresét (6 dl) csorgatják le a torkukon.
 • Motivációik:
  • a feszültségoldás és a szomjoltás erőteljesen megjelenik, de
  • a családi hagyomány szerepe is jelentős.
 • Az újdonságokra fogékonyak:
  • a minőségre kevésbé,
  • 14% nem nagyon válogatós, ami a kezébe kerül, azt issza.
 • Bortípus:
  • a fehér száraz és félszáraz borokat kedvelik.
  • A bor jelentése:
   • sok mindent jelent kellemes italt, élvezeti cikket, alkoholt,
   • társalgási témát, a kapcsolatok katalizátorát.
  • A vásárlási helyszínek:
   • ők keresik fel a legtöbben a termelői méréseket,
   • az élelmiszerüzletekben vásárolnak,
   • az éjjel-nappal nyitva tartóüzletekben és a benzinkutaknál is ők a leggyakrabban vásárlók.

Bort nem fogyasztók

 • A nem fogyasztók csoportjába:
  • a mintasokaság 24%-a tartozik.
 • Demográfia:
  • A csoport 70%-a nő,
  • a 8 általános alatti végzettségűek aránya az átlaghoz képest kiugró
  • a magasabb végzettségűek rovására, és
  • a 60 év felettiek aránya is elég magas,
  • de a legfiatalabb korosztály is túlreprezentált.
  • A csoportba sorolás eredményeként négy jól elkülöníthető csoportot találtunk, az ötödik pedig a minta 35%-át kitevő, szeszesitalt nem fogyasztócsoport volt.

A borfogyasztói csoportok II.

 • Eseti borfogyasztók az egészség érdekében
 • Alkoholt nem kedvelik igazán,
 • bort ritkán fogyasztanak, alkalmanként egy pohárnyit.
 • Ha fogyasztanak bort inkább egészségük védelmére, kevésbé a feszültségek oldására.
 • A borfogyasztók harmada tartozik ehhez a csoporthoz.
 • A demográfiai jellemzők:
  • a csoport háromnegyede nő,
  • a kvalifikáltsági ismérvek sajátossága: az átlagostól elmarad a szakmunkások aránya,
  • az érettségizettek relatív többsége.
  • A fiatalabb korosztály az átlaghoz képest nagyobb arányban képviselteti magát.

Sörivó borfogyasztók

 • Inkább a sört részesítik előnyben,
 • de szívesen fogyasztanak bort is,
 • nem tekinthetők rendszeres borfogyasztóknak, de havonta többször is borozgatnak, alkalmanként 1—2 pohárnyit megisznak.
 • Az okok közül egyik sem meghatározó, talán az étkezéshez valófogyasztás szerepét lehetne említeni.
 • A borfogyasztás kulturális szerepe háttérbe szorul.
 • A borivók negyedét öleli fel ez a csoport,
 • Demográfia:
  • háromnegyed részben férfiak alkotják,
  • Főleg szakmunkás vagy annál magasabb végzettségűek túlsúlya dominál.
  • A középkorúak szintén nagyobb arányban vannak jelen.

Rendszeres kultúrált borivók

 • A szeszes italok közül csak bort isznak,
 • legalább heti rendszerességgel közepes mennyiségben (1—2 pohárnyi),
 • főleg étkezéshez.
 • Itt a legerősebb a fogyasztás kulturális meghatározottsága:
  • viszont a bor egészséges volta nem érinti őket.
 • Demográfia:
  • az idősebb korosztályok felé tolódik el, kétharmada 40 év feletti, negyede pedig 60 év feletti.
 • A borivók valamivel több, mint ötöde sorolható ide.

Sokat és bármit fogyasztó alkoholisták

 • Alkoholos italok közül szinte bármit szívesen fogyasztanak:
  • bort napi rendszerességgel
  • nagyobb mennyiséget isznak, átlagosan 3 pohárral,
  • többnyire étkezéshez, de a borozgatás feszültség oldószerepe érzékelhető esetükben.
  • a bor kulturális vonatkozásai alig érintik őket,
  • az egészséget befolyásoló tényezői pedig még kevésbé.
 • Az alkoholos italokat fogyasztók ötöde tartozik ebbe a csoportba.
 • Demográfia:
  • A férfiak egyértelműtúlsúlya jellemző,
  • az alacsonyabb végzettségűek, beosztásúak és
  • a munkanélküliek képviseltetik magukat.
  • Érdekes jelenség a felsővezetők átlaghoz képesti túlreprezentáltsága.
  • A középkorúak a csoport kétharmadát teszik ki,
  • megyeszékhelyen élők túlreprezentáltsága az átlaghoz képest,
  • főleg a falusiak és kisebb részt a budapestiek rovására.

Borfogyasztói csoportok III.

Az egyes borfogyasztói csoportok a borpiacon szegmenteket is alkotnak. A következőcsoportosítás ezt mutatja be.

 • A szegment a piacon lévő, jelen esetben
 • fogyasztónak olyan csoportja, amelyek nagyon hasonlóan viselkednek egymáshoz, hasonlóborokat azonos árkategóriában keresnek és fogyasztanak.

A „borbarát” szegment

 • szeretik a bort,
 • a fogyasztása hozzátartozik a mindennapokhoz, a szórakozásukhoz, a meghitt pillanataikhoz.
 • Úgy érzik kiigazodnak a hazai borvidékek és borfajták között
  • de a valóságban sokszor nem.
  • Nyitottak arra is, hogy borkülönlegességeket, import borokat kóstoljanak meg.
  • Nem zavarja őket, ha társaságukban valaki alkoholt fogyaszt, sőt, aki bort iszik, azt nem tartják rossz embernek, hiszen saját maguk is szívesen isznak.
  • Rendszeresen, a leggyakrabban (átlag 4,3%) ez a szegment fogyaszt bort.
 • Bortípus:
  • minden köznapi bort fogyaszt,
  • nem jellemző, hogy borkülönlegességeket vagy pezsgőt inna.
  • a kimért borokat leginkább ez a csoport fogyasztja
  • többnyire kannás és műanyag palackos borokat, valamint palackozott asztali borokat vásárolnak.
  • Palackozott minőségi borokat is fogyasztanak.
  • Ünnepi alkalmakkor (70,3%), az otthoni étkezéshez kapcsolódóan (67,9%), amikor vendég van (66,3%), valamint amikor kedvük tartja (54,9%), továbbá szórakozóhelyen, étteremben és szüreten isznak bort.
 • a szegment:
  • a bor legnagyobb és legelkötelezettebb híve,
  • A válaszadók körülbelül 17,6%-a tartozik ebbe a szegmentbe.
 • Demográfia:
  • 83%-ban férfiak, középkorúak, főleg szakmunkások, magasabb iskolai végzettséggel s magasabb jövedelemmel, jellemzően városban élők tartoznak.
  • Nagyon alacsony a fiatalok aránya a szegmentben, 6,8%,
  • 50 ezer Ft alatti jövedelemmel rendelkezők, ahol az átlag
  • 11,4%, a Borbarátok aránya pedig 4,7%.

A „gourmet” szegment

 • „ínyenc”
 • válogatva, kalandot keresve kóstol és vásárolja a borokat.
  • szívesen isznak bort.
  • Nagyon szívesen kóstolnak borkülönlegességeket, import borokat,
  • szeretik a különleges „csemegéket”.
 • a borfogyasztás:
  • nem annyira a mindennapi élet része, inkább különlegesebb pillanat,
  • különbözőalkalmakhoz kötötten isznak bort.
  • a bor elegáns ital, kiemelkedik a többi alkoholos ital közül,
 • a prémium szegment
  • érdemes a drágább, minőségi borokkal megcélozni.
  • a különlegességre, exkluzivitásra, minőségre kell építeni.
  • A válaszadók 17%-át lehet ebbe a szegmentbe sorolni.
 • Fogyasztás:
  • kimért bort isznak továbbá palackozott minőségi borokat és pezsgőt
  • Ünnepi alkalmakkor (79%), az otthoni étkezéshez (30,1%), amikor vendég van (70,1%), amikor kedvük tartja (25,9%), továbbá szórakozóhelyen, étteremben és szreten fogyasztanak bort.
 • Demográfiai:
  • nincs jelentős különbség a nők és a férfiak aránya között,
  • főleg Budapesten vagy városokban élnek
  • Magas iskolai végzettségűek
  • valószínűleg magas jövedelmi kategóriába tartoznak
  • alacsony az idős, 65 év feletti korosztály, a 8 általános iskolai végzettségűek,

A „középkategóriát kereső” szegment

 • az átlagnál szívesebben isznak bort,
 • de számukra a borfogyasztás nem jelent különleges élményt,
  • nem valamilyen alkalomból isznak bort, hanem akár minden este.
  • Számukra a bor nem annyira az elegáns, a különlegesebb italt jelenti, hanem egy átlagos alkoholos italt.
 • Az alacsonyabb, közepes kategóriájú borokat keresik.
  • Őket a középkategóriás (ár, minőség), egyszerűbb borokkal lehetne megcélozni,
  • csoport (17,6%).
  • vélhetően az ára alapján kiválasztják a palackozott asztali borokat, s azt fogyasztják.
 • Borfogyasztási alkalom otthon, ha vendégek vannak (55,9%).
 • Demográfia:
  • a férfiak aránya magasabb, akik a szakmunkásképző és a felsőfokú végzettség tekintetében kissé az átlag fölött vannak
  • jövedelem tekintetében pedig az átlaghoz tartoznak

Az „ajándékozó” szegment

 • Ebbe a csoportba azok a válaszadók tartoznak, akikre kevésbé jellemző, hogy bort isznak, vagy szeretik a bort.
 • Elismerik azonban a bor értékét valamilyen szinten, magas arányban tartják tradicionális nemzeti italnak, s elegánsnak.
 • Szívesen adják ajándékba, vélhetően a férfiaknak, mert elsősorban férfiaknak valóitalnak tekintik.
 • Ez a szegment tehát nem zárkózik el teljesen a borfogyasztástól:
  • érdemes lenne megszerettetni velük a bort, hogy ne csak ajándékba vásárolják, hanem saját fogyasztásra is.
  • A csoporthoz tartozók 60,8%-a nem iszik soha bort, ami azt is jelenti, hogy közel 40% —ha ritkán is —de megkóstolja azt.
  • Őket valószínűleg a közepes kategóriájú borokkal lehetne megcélozni, melyet először csak ajándékba vásárolnak, ám, ha megszeretik a bort, akkor akár a gyakoribb borfogyasztók táborát is gyarapíthatják.
 • Demográfia:
  • főleg a nők,
  • a falun élők,
  • alacsonyabb iskolai végzettségűek, kisebb jövedelemmel rendelkezők,
  • akik között a legfiatalabbak és a legidősebbek enyhén túlreprezentáltak.

„Absztinens”

 • az alkoholfogyasztást is elutasítják
 • azt sem kedvelik, ha környezetükben valaki alkoholt iszik
 • Nem szeretik a borokat, nem tartják elegáns italnak, nem érdeklik őket a borok,
 • attitűdjük a borokhoz tehát negatív, de az alkoholfogyasztástól is elhatárolódnak.
 • Egyáltalán nem képeznek célcsoportot, nem lehet őket a borfogyasztásra rábírni.
 • A válaszadók egyötödét (20,3%) teszik ki.
 • A csoporthoz tartozók 84,5%-a saját bevallása szerint nem iszik soha bort, de ez azt is jelenti, hogy kb15% azért nagy ritkán kézbe veszi a poharat, s legyőzi a bor iránti ellenszenvét.
 • Demográfia:
  • Főleg a nők, idősebbek, alacsonyabb státuszúak tartoznak.
  • Vélhetően a borral szembeni elutasításukat táplálják a viszonylag rossz anyagi körülmények, amelyek mellett, ha szeretnék, akkor sem engedhetnék meg maguknak a borfogyasztást.

A hazai alkoholfogyasztás

 • Európa közepén
  • tőlünk nyugatra több bor-sör fogy
  • tőlünk keletre több tömény-szesz fogy
  • kb. Ausztriával, Svájccal azonos szinten (svájci bor, osztrák sör, magyar pálinka)
  • Összetétele árfüggő, a fajlagosan olcsóbb alkoholból fogyaszt többet
 • Borfogyasztói típusok:
  • A „Borbarát” szegmens
  • A „Gourmand” szegmens
  • A „Középkategóriát kereső” szegmens
  • Az „Ajándékozó” szegmens
  • „Absztinens”

Lehetőségek

 • Új fogyasztói szegmensek
  • Nők
   • nőknek szólóajánlatok –kereskedelmi csatornákon keresztül
  • Fiatalok
   • fiatalokat megcélzó rendezvények –élményszerzés lehetősége
  • Alkalmi fogyasztók körének bővítése
 • Borászattal kapcsolatos élmények, ismeretterjesztés
 • Bizalom megteremtése az ágazat iránt
 • Borfogyasztók számára nagyobb kínálat
 • nagy területű üzletek akciói
 • borvidékek közös akciói