Infromáció tartalom

 • Hostess
 • A vásárlásösztönzés lényege, jelentősége
 • A PR lényege, területei, jellemzői
 • Az egységes vállalati arculat tartalmi és formai elemei

Hostess

 • A hostess, a házigazda szerepét ellátó személy.
 • A hostess részt vesz különböző hivatalos rendezvények szervezésében és lebonyolításában, fogadja a vendégeket, ellátja őket a szükséges információkkal, segít személyes ügyeik intézésében.
 • Feladatai: a hivatalos vendégek utazásának, programjának szervezése, konferenciák, koktélpartik, állófogadások, irodai megnyitók, gardenpartik, sajtótájékoztatók rendezése, lebonyolítása, a programban részt vevők tevékenységének koordinálása. Az aktuális kulturális és társadalmi események figyelemmel kísérése és a programba építése, a vendégek fogadása, kísérete, tájékoztatása, személyes ügyeiknek intézése, repülő- és vonatjegyek rendelése, autókölcsönzés, szállásfoglalás, belépőjegyek megrendelése; hivatalos rendezvényeken a tárgyalások megszervezése, a tárgyalóhelyiségek beosztása, reprezentációs kellékek beszerzése, tolmácsolás, italfelszolgálás, adminisztrációs feladatok elvégzése. A fenti feladatok hatékony elvégzéséhez elengedhetetlenül fontos a jó kommunikációs és szervezési készség, idegen nyelv ismerete, kreativitás, problémamegoldó képesség.
 • A hostessnek legtöbb esetben érettségivel kell rendelkeznie. A szakma különböző képzések során sajátítható el: hostess tanfolyamon, idegenforgalmi szakközépiskolában vagy idegenvezetői tanfolyamon. Emellett angol nyelven legalább társalgási szinten kell beszélni, illetve előny a több idegen nyelv ismerete.
 • A szakma magas szintű ellátásához szükséges jó kommunikációs- és szervezési készség, idegen nyelvismeret, figyelemösszpontosítás, jó problémamegoldó képesség, együttműködés, számítógépek és technikai berendezések ismerete és használata, diszkréció, kreativitás, talpraesettség, protokolláris- és illemszabályok ismerete és betartása, erkölcsös, udvarias, visszafogott, segítőkész magatartás, türelem, empátia. Alkalmi munkavállalóként, azonban egy-egy rendezvényen, programon nem feltétlenül szükséges mindezek megléte. A programok, rendezvények és egyéb alkalmak szervezői pontosan behatárolják, hogy milyen tudással, készségekkel, illetve alkalomadtán nyelvtudással bíró hostra, hostessre van szükség.
 • A külső megjelenéssel kapcsolatban fontos, hogy a hostess ápolt, bizalomkeltő, tiszta, rendezett külsejű legyen, ruházata klasszikusan elegáns, alkalomhoz illő legyen.
 • A jövőben várhatóan kiemelten fontos szempont lesz, hogy a hostessek több nyelven tudjanak magas szinten kommunikálni, főként saját érdekükben, hiszen a programok, események annál szélesebb skáláján vehetnek részt. Emellett a számítógépek és számítástechnikai programok ismerete is fontos, hogy a hostessek a felmerülő adminisztrációs feladatokat gyorsan és hatékonyan el tudják végezni.

A vásárlásösztönzés lényege, jelentősége

A PR olyan kommunikációs tevékenység, amelynek célja a vállalkozás és környezete közötti bizalom kiépítése és folyamatos ápolása. Tehát a vásárlásösztönzés alapja a bizalom.
Az eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladatok folyamatos és rendszeres elemzése szükséges:

 • az információk beszerzése a közönség elvárásairól
 • az információk összevetése a vállalat céljaival
 • a célközönséget a vállalkozás irányába fejleszteni
 • a közönség támogatása, információk gyűjtése

A PR lényege, területei, jellemzői

Alapja a bizalom, a környezet támogatásának igénylése, valamint a tolerancia készségének a fejlesztése. A környezet és szervezet folyamatos kapcsolatban vannak. Egymással konszenzust kell kialakítani. Magatartás változást kell végrehajtani.
A PR –nek két fajtáját ismerjük, van belső PR és van külső PR

A belső PR

A szervezet vezetőinek, a szervezet tagjainak csoportjaival, érdekképviseleteivel, tulajdonosokkal folyamatosan fenntartott kommunikációs és kapcsolatteremtő képessége.
Alanyai: dolgozók, családtagok, képviselők, tanácsadók .
Alapvető feladat: jó vállalati légkör és bizalom kialakítása, becsüljék meg a dolgozók munkáját, ne legyen ellenségeskedés.

A belső PR funkciója:

 • Tájékoztatni a dolgozókat arról, hogy a vállalat honnan hová tart
 • Hol tartunk most, mit, hogyan kell csinálnunk
 • Személy szerint kinek, hogyan kell hozzájárulnia a céljaink eléréséhez. Mit vár a dolgozó? Megbecsülést, elismerést, nyugodt, barátságos légkört.

A belső PR területei:

 • munkatársak és osztályok közötti kapcsolatok,
 • vezetők és beosztottak közötti kapcsolatok
 • vezetők egymás közötti kapcsolatok
 • tulajdonosok és vezetők közötti kapcsolatok
 • vezetők és érdekképviseleti szervek közötti kapcsolatok kedvező alakulását.

A külső PR

A szervezet külső környezetével kiépített kommunikációs kapcsolatok összessége, ami segíti a szervezet társadalmi, piaci elismerését, kedvező image és bizalom kiépítését.

A külső PR funkciói:

 • Fel kell ismerni azokat a dolgozókat, akik a vállalatról alkotott képet pozitívan befolyásolhatják. Egyidejűleg meg kell győzni ezeket az embereket, hogy a vállalat érdekeinek megfelelően, pozitívan nyilatkozzanak.

A külső PR kommunikációs eszközei:

 • Személyes: előadás, fórum, levelezés , feljegyzés
 • Csoportkommunikáció: rendezvény, tájékoztatás, konferencia, kiállítás, stb.
 • Tömegkommunikáció: TV, rádió, sajtó, vásár, kiállítás

Külső PR területei:

 • médiakapcsolat,
 • pénzügyi kapcsolat
 • társadalmi kapcsolat
 • támogatáspolitika
 • válságkommunikáció

PR és HR kapcsolódása

 • PR – közönségkapcsolat, bizalom kiépítés
 • HR– mindegyik alkalmazott a számára lehető legjobb munkahelyre kerüljön, képességének és képzettségének figyelembe vételével. Emberi magatartása, munkához és munkatársaihoz való hozzáállása alapján részesüljön jutalomban vagy önképzési lehetőségben. A belső PR segíti a HR tevékenységet a dolgozók elkötelezettségének kialakításában is.

Az egységes vállalati arculat tartalmi és formai elemei

 • A cég kifelé és befelé irányuló önábrázolását, magatartását és tudatos megnyilvánulását értjük alatta. Ide tartozik azoknak a vizuális elemeknek az összessége, amelyek felismerhetővé teszik az adott szervezetet, és megkülönböztetik másik szervezettől.
 • A jó vállalati arculat kifejezi a cég céljait, tevékenységét, és hordozza a cégidentitást. A vállalati arculat nem azonos az imageval.
 • Image: az a kép, ami a vállalatról a környezetében kialakul
 • CI: az a kép, amit a vállalat önmagáról kialakít annak érdekében, hogy az imázsát megváltoztassa

A CI összetevői:

 • lehet tartalmi: mit tesz a vállalat
 • lehet formai: hogyan teszi a vállalat
 • Elemei lehetnek: cégfilozófia, vállalati név, történet, vezérfonal, signál.
 • vizuális elemek:
  • embléma,
  • színvilág
  • betűtipus stb.
 • üzleti kommunikáció:
  • levélpapír forma
  • márkanév
  • védjegy
  • design
  • névjegy
  • reklámarculat
  • csomagolás, katalógus
 • külső és belső környezet:
  • épületek külső és belső képe, parkolás, formaruha
  • cégtábla

Arculat kialakítása: akkor van szükség, ha új vállalat jelenik meg a piacon
Arculatváltás: ha a vállalkozásnak nem felel meg valamilyen okból a tudatosan kialakított régebbi arculat.