Információtartalom vázlata

 • A direkt marketing lényege, jellemzői, eszközei
 • Direct mail
 • Telefonmarketing
 • Televízió-, rádió, mint direkt marketing eszköz
 • Internet és e-mail
 • A direkt marketing akciók tervezése
 • A cél és a célcsoport körülhatárolása
 • Az eszközmegválasztás fontossága

Direkt marketing

Olyan célzott, az ügyfél számára „testre szabott” interaktív módszerek együttese, amely bárhol a marketing területén, és egy (több) reklámeszközt felhasználva olyan hatást ér el, ahol a vállalkozások és/vagy vásárlások száma jól mérhető

A direkt marketing lényege:

A direkt marketing lényege, hogy a hirdető a közvetítő médiumok (például tévé, sajtó, rádió) kihagyásával közvetlenül juttatja el üzenetét a fogyasztóhoz. Célja jellemzően közvetlen válasz (például vásárlás, regisztráció, árajánlatkérés) kiváltása. A direktmarketing-kampányok egyik legfontosabb előnye, hogy az eredmények nyomon követhetők, így mérhetővé válik a hatékonyság. A direkt marketing számos csatornán – e-mail, telefon, postai levél, fax, SMS – keresztül megvalósulhat.

A direkt marketing jellemzői:

 • Személyes hangvétel
 • Folyamatos kapcsolattartás
 • Bizalmi kapcsolat kiépítése (vállalat és ügyfél között)
 • Hagyományos kommunikációs eszközök használata
 • Interaktivitás (visszacsatolás, párbeszéd)
 • Mérhető eredmények
 • Akciói kevésbé feltűnőek a versenytárs számára

A DM eszközei:

 • Telefonmarketing: (fontos: kellően interaktív és mérhető)
  • Kimenő hívás (vállalat> fogyasztó)
  • Bejövő hívás (fogyasztó - vállalat)
  • Mobil hívásformák (SMS, MMS, WAP stb.)
  • Telefax
  • TV-s kapcsolat (élő műsor, teletext)
  • Rádiós kapcsolat
  • Internet
 • Sajtóhirdetés: (direct response hírdetés ) jelentkezési lap kitöltése után kap további információt, ill. jut el a szolgáltatáshoz, termékhez a vásárló (interneten is gyakran használják)
 • Katalógus: csomagküldő kereskedelemből indult ki
 • Telemarketing
 • Interaktív média
 • Postaládás anyagok: házhoz jön, de nem célcsoport irányítható (a geo marketing segíthet)
 • Internetes hirdetések
 • Ügyfélkártyák, vevőklubok
 • Szórólapok: igen magas a meddőhányad
 • Számlákkal postázott/átadott tájékoztató
 • Direct Mail (névre szóló levél)

Direct Mail:

Lényege:

A Direkt mail (személyre szóló reklámlevél) lényege, hogy postai úton juttatunk el valamilyen üzenetet olyanok számára, akiknek legalább nevét és címét ismerjük.

A DM felépítése – levélcsomag

 • Boríték
 • Levél (névre szóló megszólítással)
 • Melléklet
 • Megrendelőkártya

Formai jegyei:

 • Levélformátum
 • Figyelemfelkeltő megjelenés
 • Jó áttekinthetőség (kellő rövidség, tömörség, lényegre törés)
 • Jó hordozó anyag és dekoratív megjelenés
 • Vizuális látványelemek használata (szín, kép, különleges betűtípus stb.)
 • Célcsoport beszédstílusának használata

Tartalmi jegyei:

 • Pontos megszólítás (titulusok is)
 • Sajátkezű aláírás vezető, vagy vezető menedzser részéről
 • Meggyőző, hiteles érvelés
 • Címzett érdekeire való hivatkozás
 • Korrekt tájékoztatás (kondíciók, határidők, lehetőségek)
 • Vállalat minden címe és elérhetősége

Telefonmarketing

Párbeszédes marketingnél több információt nyújt. Gyors és pontos tájékoztatást nyújt akciókról és termékekről.

Televízió reklám

Audiovizuális reklámeszközök azok az eszközök, amelyek a látás és a hallás útján egyaránt hatnak.

Televízió reklám jellemzői:

 • Magas presztízs
 • Befogadói szituáció a legkedvezőbb
 • Nagyszámú ismétlésre van szükség
 • Korlátozott mértékben irányítható
 • Technikai adottságai rendkívül kedvezőek
 • Leggyorsabb reklámeszköz
 • A legköltségesebb médium

Rádióreklám

Auditív reklámeszközök azok az eszközök, amelyek hallás útján hatnak.

Rádióreklám jellemzői:

 • Publicitása igen nagy
 • Széles tömegekhez szól
 • Presztízse az emberi hang meggyőző voltán alapul
 • Háttérrádiózás
 • Nem alkalmas sok adat, több cím és telefonszám közlésére
 • Nincs lehetőség a „visszaalapozásra”
 • Nagy a meddőszórás
 • Rugalmas, gyors
 • Egy főre jutó költsége alacsony

A rádióreklám hatáselemei:

 • Szöveg: a rádióreklám legfontosabb összetevője, hiszen ez hordozza a reklám által közölni kívánt információkat. A szöveg rövid, tömör, figyelemfelkeltő, meggyőző és hatásos.
 • Zene: A zene lehet bevezető zene, hézagpótló zene, aláfestő zene háttérzene vagy befejező zene.
 • Zörejek, zajok: segítséget nyújthatnak a marketingüzenet eljuttatásában.

Internet

Az internet decentralizált számítógépes, interaktív kommunikációs hálózat.

Az internet jellemzői:

 • A befogadói szituáció nagyon kedvező
 • Technikai adottságai nagyon kiállóak
 • Széles tömegek elérésére nem alkalmas
 • Célozhatóság szempontjából kiemelkedő médium
 • Rugalmas
 • Nem költséges

E-mail

Alkalmazásával a levelezőlistán szereplőket rendkívül alacsony költséggel lehet tájékoztatni az éppen aktuális akciókról, ajánlatokról.

A direktmarketing folyamata

1. Adatbázis kiépítése:

 • Adatbázis kiépíthető saját adatbázisunkból vagy vásárolható is

2. A célcsoport meghatározása

 • Célcsoport képzés lényege:
  • Az a folyamat, amikor a vállalat kiválasztja a számára megfelelő szegmentumot és azt a tevékenységének középpontjába állítja, a célcsoport képzést megelőzi a piacszegmentálás
 • A direkt marketing célcsoportjai lehetnek:
  • Végső fogyasztók
  • Kereskedelmi vállalkozások
  • Termelő vállalkozások
  • Közintézmények stb.

3. A célok kitűzése

 • Célok lehetnek:
 • Szükségletek kielégítése, igény felkeltése
 • Jelenlegi fogyasztók, márka hű vásárlói kör stabilizálása
 • Új kapcsolatok létrehozása
 • Közvetlen értékesítés
 • Az eladás megkönnyítése
 • Tájékoztatás
 • Follow up (után követés) stb.

4. Az üzenet, az ajánlat megfogalmazása

5. Lebonyolítás, végrehajtás megszervezése

 • Eszköz kiválasztása
 • Időzítés tervezése
 • Visszajelzések kezelése, megrendelések teljesítése

6. Összegzés, hatékonyság mérése

 • Visszaérkezési ráta, megrendelések nagysága stb.
 • Szempontok melyeket figyelembe kell venni DM tervezésnél (tartalom meghatározásánál, eszköz kiválasztásnál)
 • Belső tényezők:
  • Kampány célja, tárgya
  • A szervezet lehetőségei, rendelkezésre álló erőforrások ( pénz, tárgyi eszközök, humánerőforrás)
  • A szervezet image
  • A termék jellemzői
  • A termék piaci pozíciója
  • A termék elérhetőségei (értékesítési csatorna, logisztikai felkészültség)
  • Egyedi eladási ajánlatok lehetőségei
  • Versenyelőnyök stb.
 • Külső tényezők:
  • Célcsoport: Ki, mit, miért, hol, mikor, hogyan vásárol, mi az oka, hogyan lehet befolyásolni.
  • Versenytársak
  • Makro környezet