Információtartalom vázlata

 • POS eszközök típusai, jellemzői;
 • A figyelemfelkeltés eszközei és pontjai az üzleten belül és kívül;
 • A POS kampány hatékonyságának vizsgálati módszerei

POS eszközök fő típusai, jellemzőik

POS fogalma: olyan reklámok, amik a vevőt az üzletben tájékoztatják az áruk szolgáltatások vásárlási lehetőségeiről, az eladás helyén befolyásolnak.

POS: Point of Sale
= eladáshelyi reklám

Külső POS eszközök:

Azon eszközök, amelyeket a vásárló az üzletbe lépés előtt, az üzlet közvetlen környezetében észlel.

 • bolt neve
 • üzlet portál
 • kirakat
 • megállító táblák
 • hangos reklám
 • zászló, feliratok stb.

Kirakat

funkciói:

 • figyelemfelkeltés
 • előzetes kiválasztás
 • impulzus hatás
 • választékbemutatás
 • becsalogatás

fajtái:

 • technikai szempontból:
  • zárt (hátfalas): elkülönítve a bolt eladóterétől, lehet bolttal együtt vagy teljesen külön
  • betekintő: a kirakat tere nem különül el a boltétól
  • kombinált
 • koncepció alapján:
  • általános-általános kínálatot mutat be
  • tematikus- egy termék fajtára koncentrál pl.: szezonális cikkek
  • alkalmi pl.: karácsony
  • csak áruval van berendezve
  • csak dekorációval van berendezve: bankoknál
  • áruval is dekorációval is

Belső POS eszközök:

Azon eszközök, amelyeket a vevő az üzletbe lépés után észlel.
belső POS-t befolyásoló tényezők:

 • fogyasztási, vásárlási szokások
 • alkalmazott értékesítési mód
 • vásárlási gyakoriság
 • termék tulajdonságai, választék stb.

Belső POS részei:

Berendezés

 • gondolák
 • polcok
 • állványok
 • vitrinek
 • hűtők

Vásárlói útvonal kialakítása:

 • a vevő anélkül, hogy észrevenné, meghatározott útvonalat jár be
 • a kereskedőnek ezt ismernie, és tudatosan befolyásolni kell
 • Alaptézisek:
  • a vevők nem szeretnek középre menni, a bolt „szélén” mozognak
  • a vevőt vonzza az új, a szokatlan a nagyobb
  • szeretik a széles folyosókat és kerülik a szűk részeket
  • nem szeretik a zsúfolt polcokat
  • keresett árucikk után mennek

Vásárlás fázisai:

 • gyors kezdet,
 • lassabb középső szakasz,
 • gyors befejezés

Zónák:

 • aktív zóna (erős forgalmi helyek)
  • bejárattal szemben
  • felvezető terület és mozgásirány jobb oldala
  • mozgásirányba ütköző helyek
  • „hagyományos” kiszolgáló pultok közelében
  • sorból kilógó helyek
  • gondola végek
  • pénztárak
 • passzív zóna (gyenge forgalmú helyek)
  • bejárat mellett
  • mozgásiránytól balra
  • sarkok
  • középső folyosó
  • gondolák közepe

Áruelrendezés szabályai
A polcokon az áruválasztékot úgy kell kialakítani, hogy szélességében és mélységében is jól áttekinthető legyen. A polc feltöltése keltsen a bolt iránt bizalmat.

 • Horizontális (vízszintes) áruelrendezés szabályai
  • egy termék különböző kiszerelését egymás mellé kell helyezni
  • árufajták kihelyezése:
   • drágább- olcsóbb → jobbról - balra
   • nagyobb- kisebb → jobbról – balra
   • a leginkább keresettek az árucsoport középvonalában
   • a vonzó árukat az árucsoport vagy polc szélén
   • a termék fő homloklapja legyen elől
   • egymás mögé ne kerüljenek különböző termékek
 • Vertikális (függőleges) áruelrendezés szabályai
  • keresett árukat a látható zónába kell elhelyezni
  • drágább terméket fent, az olcsóbbat pedig lent kell elhelyezni
  • nagyméretű, feltűnő lent
  • zónák a polcon:
   • nyújtózkodási zóna: nagyobb 160 cm-nél
   • szemmagasság zóna: 120 – 160 cm között
   • kézzel elérhető zóna: 80 – 120 cm
   • hajló zóna: 80 cm alatt
 • Tervezett vásárlási cikkek elhelyezése
  • a passzív zónába kell helyezni, ezeket a termékeket mindenképp megkeresi a vevő (ide tartozik az élelmiszer)
 • impulzus cikkek elhelyezése
  • a legaktívabb helyre kell tenni, ahol mindenképp nekiütközik a vevő
 • Kiegészítő termékek elhelyezése
  • az alaptermékek mellé érdemes helyezni
 • Pénztár és környéke
  • a vevő itt már nem akar venni semmit
  • ide már csak kisebb, olcsóbb termékeket érdemes elhelyezni

Másodlagos termékek elhelyezési technikák

Lényege hogy egy fajta terméket a boltban több helyre is kihelyezzünk
Főbb helyek:

 • sorvégek,
 • pénztár,
 • display,
 • külön helyszín,
 • óriási display

Főbb okok:

 • márkatermékek:
  • egy helyre egy termékcsaládhoz tartozó termékek
  • fő versenytárs mellé
 • akciós termékek: külön polcon, sorvégeken stb.

Egyéb belső POS:

 • világítás
 • csomagolás
 • árjelzők
 • irányítótáblák
 • displayek: árukínálók, általában egy gyártó arculatának megfelelően
 • attrapok: az eredeti termék nagyított vagy kicsinyített változatai
 • polccsík
 • padlómatrica
 • bevásárlókocsi reklám
 • személyzet ruhája
 • wobler: kutyanyelv, öntapadó eszközök melyek a polchoz ragaszthatók


A POS kampány hatékonyságának vizsgálata és módszerei

A reklámok hatékonyságának irodalma elsősorban az ismertségre, tudatosulásra épít, ami magára a hirdetésre, illetve annak tárgyára (márka, üzenet) vonatkozik. A tudatosulás mögött egy egyszerű szabály áll: a reklámot látni kell ahhoz, hogy hatása legyen. Az uralkodó hierarchikus modellel– ilyen az AIDA modell.
(AIDA modell: azt a folyamatot írja le, ahogy a vevőt eljuttatjuk a vásárlásig. Attention – Figyelemfelkeltés; Interest – Érdeklődés; Desire - Vágyak felkeltése; Action- Cselekvés)

A hierarchikus hatások modelljének előfeltételezése, hogy a reklám hatása alapvetően attól függ, hogy hány embert juttatott a nem ismertség fázisából az ismertség szakaszába. Ezért a legtöbb médiakutatás a reach (elérés) mérésére koncentrál, vagyis hogy hány embernek van lehetősége látni, vagy hallani a hirdetést.
Ha az emberek látták a reklámot, gyakran azonnal el is felejtik, ezért emlékeztetni kell arra őket. A hatások hierarchikus modellje feltételezi, hogy az emberek befolyásolhatók a reklámüzenetnek való kitettség által: alapvetően passzív fogyasztók, akik meggyőzhetők a reklám segítségével, racionális döntéseket hoznak a kapott üzenet alapján. Úgy vélik, hogy sokkal inkább aktívak a szelekció során. Kiválogatják azokat a reklámokat, amelyek relevánsak lehetnek számukra. Továbbá a legtöbb ember nincs tudatában sok olyan reklámnak, amellyel találkozik.

A fogyasztó aktív szelektálási magatartását feltételező modell szerint a hatékony reklám az, amellyel akkor találkozik a vásárló, amikor a leginkább szükségét érzi.
Kétségtelen, hogy a gyakoriságnak fontos szerepe van abban, hogy a reklám akkor terjedjen el, amikor a fogyasztó igényei felébrednek. Azonban ez már nem csupán az elegendő ismétlés elvén nyugszik. Az elérés és a gyakoriság már nem elegendőek a médiatervezéshez, legalábbis az ismert márkák esetében. Figyelembe kell venni azt a környezetet, amelyen belül az üzenetet szemlélik.

A közönségmérés mutató

A tradicionális médiumokban a közvetítő eszköz a televízió program, a folyóirat, de nem maga a reklám. Beltéri hirdetések esetén maga az üzlethelyiség minősül annak, így az OTS (Opportunity To See) az üzlettel való találkozás, nem feltétlenül jelenti magával a beltéri reklámmal való találkozást. Az OTS nem méri, hogy a figyelmes fogyasztó a reklámüzenetet valójában értelmezi is, csupán arra utal, hogy a reklámeszközök előtt nyitott szemmel vagy füllel halad el – ez egy lehetőség.

A médiatervezésnél, vásárlásnál használatos mutatók (POPAI Measured Medium,1998):

 

 • GRP (bruttó elérés) = összes kontaktus szám x100 Megmutatja, hogy a kontaktus száma és a célcsoport mérete célcsoport mérete milyen arányban áll egymással.
 • Rch (nettó elérés) = azok száma, akik találkoztak kampányunkkal összes személy száma vagy a célcsoport mérete


Azt mutatja meg, hogy egy kampány a teljes népesség vagy a célcsoport hány %-t érte el legalább egyszer az adott időszakban.

A mérőszámok hirdetési egységnek egy hetet tekintenek.

 • Találkozás
 • Heti elérés

A beltéri reklámkampány hatékonyságának vizsgálata

Egy kutatásban 136 reklámkampányt értékeltek ki és 9000 interjút készítettek különböző korú férfiakkal és nőkkel (Eye Shop, 2001).

Eredmények: Mitől hat a bevásárlóhelyi reklám?
A következő tényezőket tekintették úgy, mint amelyek a felidézést befolyásolják:

 • kreatív (egyszerű, világos, színes stb.)
 • a felület súlya
 • gyakoriság (az üzlet látogatottsága)
 • az üzletben eltöltött idő
 • motiváció
 • az üzleten belüli viselkedés

A leginkább konzisztens eredmény az, hogy a felidézés egyenes arányban áll az eltöltött idővel. Ugyancsak pozitív korreláció figyelhető meg a látogatás gyakoriságával.

Azok a kulcstényezők, amelyek a tudatosulást leginkább előidézik:

 • kreatív
 • gyakoriság (látogatás)
 • a felület súlya (az üzletben elhelyezkedő felületek száma)

A gyakoriság számít. Az adatok azt mutatják, hogy a felidézésnek ez meghatározó tényezője. Ezt befolyásolja az emberek bevásárlóközponton belüli viselkedése: milyen gyakran, milyen rendszeresen és mennyi ideig látogatják az üzletet.

Következtetés és a mérési módszerek továbbvitele

A kutatás is igazolta, hogy az üzleten belüli reklám hatékony módja a fogyasztóval való kommunikációnak. Az emberek valószínűleg látják a hirdetést, de a legtöbben kiszűrik az üzenetet. Azonban, ha releváns információt tartalmaz, annál valószínűbb, hogy tárolásra kerül, és minél közelebb van az eladás helyéhez, annál nagyobb hatással van a döntésre. A kutatás kapcsolatot mutat a felidézés és a vizsgált tényezők között.
A jelenlegi mérési módszer heti elérést biztosít. Az időbeli kitettség minőségének szempontjából fontos, hogy az időtartam és a vásárlás hossza a mérésen belül megjelenjen. Lényeges tényező a POP elhelyezések minősége, a hirdetés és a termék közelsége, valamint az üzlet elhelyezkedése is.