Információtartalom vázlata:

 • A reklámtervezés folyamata
 • A kampánydinamika meghatározásának fontossága
 • A reklámkampány dinamikájának tipikus esetei, példái
 • Marketingaktivitás
 • A szezonalitás hatása
 • A konkurensek aktivitása

A reklám fogalma, alapvető jellemzői

A reklám olyan, nem személyes kommunikációs tevékenység, amelynek célja a kiválasztott célcsoport befolyásolása, attitűdjeinek megváltoztatása.

Reklám alapvető jellemzői:

 • Személytelenség: nagyközönségnek szól, a kommunikáció egyik legnyilvánosabb formája
 • Tömegszerűség: nagy tömegeket ér el egyszerre, az élet minden területén jelen van
 • Azonosíthatóság: az üzenet kibocsátója megkülönböztethető a többi cégtől
 • Egyirányúság: a befogadók közvetlenül nem jeleznek vissza, az érdektelen befogadó fel sem figyel a reklámra
 • Átfogó jelleg: olyan eszköz, amely lehetővé teszi az eladónak, hogy az üzenetet több alkalommal megismételje, lehetővé teszi, hogy a fogyasztó az üzenetet összehasonlítsa a versenytársakkal

A reklám funkciói és szerepe

A reklám funkciói:

 • Tájékoztatás: a potenciális vevő szerezzen tudomást a termék létéről, jellemzőiről, előnyéről, áráról és helyéről
 • Befolyásolás: pozitív kép kialakítása
 • Emlékeztetés: a felejtés ellen küzd, felidézi a terméket és a márkát és tartós, jó benyomást alakít ki
 • Megerősítés: enyhíti a bizalmatlanságokat, a vevőt igazolni kívánja, hogy a lehető legkedvezőbb döntést hozta

A reklám szerepe:

 • szükségletet teremt
 • új igényeket teremt
 • hatással van a vásárló döntéseire

A reklámtervezés folyamata

Mielőtt a reklámkészítés elkezdődne, minden reklámozónak el kell döntenie, hogy mi legyen a reklámozás központi motívuma, s milyen legyen a reklámtevékenység iránya. A reklámtevékenység irányultságát a reklámkampány célja (a termék forgalmának növelése) és a termék vagy szolgáltatás pozicionálása (hogyan küzd a termék a versenytárs márkáival) befolyásolják. Ennek következtében létrejön a reklámtevékenység fókusza, majd pedig maga a reklámterv.

Reklámprogram tervezése (5 M):

 1. A reklámcél meghatározása (Mission): tájékoztatás, informálás, márkahűség, kedvező márkaimage kialakítása. A meggyőzés folyamata az érés szakaszban emlékeztető reklám útján történik. Az embereket különböző módon lehet meggyőzni, amely függ a témától, a tudásszinttől, az intelligencia szinttől és a tapasztalattól. Meg kell nyernünk a vevő bizalmát, előtérbe kell helyezni azt, amit vár, ill. amit hallani akar.
 2. A reklámköltségvetés meghatározása (Money): A legtöbb cég a forgalom százalékában határozza meg a reklámra fordítandó összeget. A reklámköltségvetés nagyságát befolyásolja a termék piaci életgörbéje és a piaci versenyhelyzet (sok versenytárs mellett nagyobb aktivitás szükséges).
 3. A reklámüzenet megalkotása (Message):
  • Racionális: észérveket mutat fel a fogyasztó meggyőzésére.
  • Emocionális: érzelemre ható felhívás.
  • Morális: a közönség erkölcsi érzéseit veszi célba.
 4. A reklámeszköz kiválasztása (Media): A reklámeszközök olyan kommunikációs csatornák, melyet igénybe vehetünk saját információink közlésére, továbbítására. A reklámeszköz az üzenet kódolt megfogalmazása, alap- és kiegészítő eszközből áll.
 5. A reklámhatékonyság mérése (Measurement): A reklám elő- és utótesztelésével történik. Előteszt: fogyasztókat kérdeznek meg a reklámok várható fogadtatásáról. Utóteszt: mérhető, hogy milyen hatást váltott ki a fogyasztókból a reklámkampány.

A reklámkampány dinamikája

 • Folyamatos: adott időszak alatt a reklám költségei vagy mennyisége állandó mértékű.
 • Szakaszos: bizonyos időszakokban nem folyik reklámkampány.
 • Pulzáló: folyamatosan hirdet a hirdető, de időnként többet / kevesebbet.
 • Csökkenő: adott időszak alatt egyre csökkenő reklámköltségekkel vagy mennyiséggel hirdet.
 • Emelkedő: adott időszak alatt egyre növekvő reklámköltségekkel vagy mennyiséggel hirdet.
 • Csapongó