Információtartalom vázlata:

 • A nyomtatott reklámeszközök fajtái, jellemzőik
 • A nyomtatott reklám kreatív elemei
 •         Címsor, szlogen
 •         Szöveg
 •         Illusztráció
 • Nyomdatechnikai alapfogalmak, pl.: pantonskála, tipográfia, imprimatúra, layout, proof, betűtípus, stb.
 • A sajtótermékek fajtái

Nyomtatott reklámeszközök:

A nyomtatott reklámeszközök főbb jellemzői a publicitás ( nagy nyilvánosságnak szól), a periodicitás (szabályos időközönként jelenik meg), és az aktualitás (mindig a legujabb információkat tartalmazza).

A sajtótermékeket többféleképpen is csoportosíthatjuk:

 • megjelenés gyakorisága szerint vannak:
  • napilapok,
  • hetilapok
  • nem időszakos kiadványok
 • tartalom szerint:
  • politikai lapok
  • folyóiratok
  • társadalmi – kulturális lapok
  • szakfolyóiratok
  • músorlapok
  • címtárak
 • terjesztési kör szerint:
  • országos
  • regionális
  • helyi lapok
 • terjesztés módja szerint:
  • előfizetéses
  • utcai árusítású
  • vegyes módon értékesített
  • ingyenes kiadványok

A sajtóhírdetés jellemzői:

 • Publicitás: azt mutatja meg, hogy a sajtó mekkora közönséghez jut el.
 • Folyamatosság: általában húséges olvasótábora van, így folyamatos a kapcsolat a hírdető és a (potenciális) vevő között.
 • Szelektálás: az olvasó számára térbeli és időbeli szabadságot biztosít. saját maga dönti el, hogy egy-egy cikk olvasásába mennyire mélyül el
 • Kereshetőség. fennáll a visszakereshetőség lehetősége. Nagymértékben függ a következő sajtóanyag megjelenésétől is.
 • Strukturáltság: elérhető, hogy a potenciális vevők a legnagyobb mértékben kívánjanak vásárolni.
 • Gazdaságosság: a reklámráfordítás kiszámítható, tervezhető és növelhető, ha jövedelmező a tevékenység.
 • Gyorsaság: a változó piaci környezethez rugalmasaan kell alkalmazkodni ésszerű reklámeszközök bevezetésével.

A nyomtatott reklám kreatív elemei:

 • Főcím vagy szlogen: a reklám vezető helyén található, cél a figyelemfelkeltés
 • Szővegtörzs: az üzenet tartalmát, lényegét hordozza. Cél: legyen olyan rövid, hogy az olvasó el is olvassa, és legyen olyan hosszú, hogy alkalmas legyen a teljes kifejtésre.
 • Grafikus elemek: tipgráfia határozza meg az alkalmazott betűtipusokat, betűelemeket.
 • Kép: tartalmazhat vállalati védjegyet, logót, fényképet, rajzot.
 • Fotó: általában erős a hitele,- látszatre rögzíti a valóságot, de nem mindegy, hogy hol, hogyan történt a megörökítés.
 • Színek:erőteljes szimbólikus értékkel, másodlagos jelentéssel rendelkező kódok.
  • Önmagukban is van jelentésértékük.
  • Hideg szín: kék – eltávolítja a tárgyat,
  • meleg szín: piros – közelíti a tárgyat.
  • Fekete – fehér környezetben szines FIGYELEMFELKELTŐ
  • Színes környezetben fekete fehér FIGYELEMFELKELTŐ
 • Üres felületek: szemvonzásértékük jelentős
 • Túlzsufolt nyomtatványnál elsikkadhat a lényeg, a mondanivaló értékét veszti.
 • Méret: össze kell hasonlítani a méretet és a felmerülő reklámköltséget.
 • Elhelyezés: szövegoldali hírdetések érik el a legjobb hatást, legkevésbé eredményesek a hírdetési oldalak ömlesztett anyagai.

Nyomdatechnikai alapfogalmak:

Szorosan kapcsolódnak a nyomtatott sajtótermékekhez.
1. Tipográfia: könyvnyomtatás, nyomdászat, egy nyomtatvány előkészítésének módja
2. Tipometria: tipográfiai mértékrendszer, melynek alapja a francia DIDOT által kidolgozott tipográfiai mértékegység a pont, melyben a betűméretet adják meg (egy pont a méter 2660-ad része)
3. Betűtípus: egyazon elv szerint készített, azonos típusvonásokat viselő betűalkotás, amely magában foglalja a betűcsaládot (vagyis az azonos betűtípus minden összetartozó változatának együttesét) ill. annak tagjait, különböző betűváltozatokat (kicsi, nagy, dőlt, félkövér…). Verdana, Times New Roman…
4. Pantone skála: papírcsíkokból álló színskála, amelynek az egyik része fényes, a másik része matt papíron megjelenő színeket mutatja be. Rengeteg színt és árnyalatot vonultat fel, mindegyiket önálló számmal és betűjellel látnak el, valamint rövid kis leírással, miből kell kikeverni.
5. Színbontás: A színes képek négy nyomdai színre való felbontása: Cián- cyan, Bíbor- Magenta, Sárga- yellow, Fekete- key.
6. Korrektúra: külön ellenőrzés a szövegszedés helyességéről, főbb jellemzőiről.
7. Imprimatúra: nyomtatási engedély a kiadott sajtótermék kinyomtatására (aláírással)
8. Proof: a színkivonati filmről készített színhelyes nyomat, amelynek célja a megfelelő színek és tartalmak bemutatása a megrendelőnek, és mintaként szolgál a nyomda számára.
9. Layout: A reklám összes formai elemének (főcím, alcím, látvány, márkajelzés, szlogen, aláírás…) elrendezése. Célja: Elősegíti az ügynökség és az ügyfél számára a reklám végső formájának kidolgozását, értékelését illetve, hogy a kreatív csoport kifejleszthesse a reklám pszichológiai hatáselemet. Megmutatja a reklám minden elemének méretét és elhelyezkedését
10. Impresszum: adott sajtótermékkel kapcsolatosan tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat: lapigazgató, főszerkesztő, felelős kiadó, elérhetőségek, terjesztés, auditált, nyomtatott példányszám, hirdetésszervezés, fotók…
11. Remittenda: az el nem adott példányszám. Általában 0% remittendára törekszenek, a sajtó igyekszik így kialakítani a mindenkori példányszámot, figyelembe veszik a korábbi trendeket, eseményeket (különösen a bulvársajtónál jelentős)

A sajtótermékek fajtái:

 • napilapok,
 • hetilapok,
 • folyóiratok,
 • szaklapok

Reklámnyomtatványok:

 • árjegyzék,
 • brossura,
 • katalógus,
 • ügyviteli nyomtatványok,
 • névjegykártyák,
 • prospektus,
 • leporelló,
 • Folder,
 • naptár,
 • vállalati folyóirat,
 • szórólap,
 • használati utasítás