Információtartalom vázlata:

 • A kampánytervezés alapelvei (5 M)
 • A kreatív terv felépítése
 • Az alaphelyzet
 • A kampány által megoldandó probléma
 • A reklámkampány célja
 • A célcsoport pontos körülhatárolása
 • A reklámkampány tárgyának jellemzői (termék, szolgáltatás, vállalat, esemény)
 • A környezeti elemzés (versenytársak, általános reklámpiaci helyzet)
 • Az érvrendszer kialakítása (termékígéret, érvek)
 • Az eszközök
 • Utasítások és megszorítások

A kampánytervezés alapelvei:

1.) Reklámcél meghatározása:

 • Tájékoztatás: új termék bemutatása a piacon, új felhasználási mód leírása. Tájékoztatás az árváltozásról, a termék működésének bemutatása
 • Meggyőzés: attitüd befolyásolása, márka preferencia kialakítása, téves feltevések korrigálása.
 • Emlékeztetés: fenntartani az érdeklődés szintjét, emlékeztetni a fogyasztót arról, hogy hol és hogyan juthat a termékhez.

2.) A reklámköltségvetés meghatározása

 • A legtöbb cég az árbevétel %-ában határozza meg a reklámra fordítandó összeg nagyságát.
 • A reklámköltségvetés nagyságát befolyásolja a piaci életgörbe, valamint a piaci versenyhelyzet

3.) Reklámüzenet megalkotása

Választhatunk az alábbi tartalmú üzenetek közül, ill. kombinálhatjuk őket.

 • racionális tartalmú üzenet – észérvek alapján
 • emocionális tartalmú üzenet – érzelmekre való felhívás
 • morális üzenet – a közönség erkölcsi érzései veszi célba.

4.) A reklámeszköz kiválasztása

A reklámeszközök olyan kommunikációs csatornák, amelyeket igénybe vehetünk saját információnk közlésére, továbbítására.

5.) A reklámhatékonyság mérése

Az elkészült reklámok elő-és utótesztelésével történik. Az előtesztelés során a fogyasztókat kérdezik meg a reklámok várható hatásairól, míg utóteszteléssel az mérhető, hogy milyen utó-hatást váltott ki a reklámkampány.

A kreatív terv felépítése

Mielőtt a kampánykészítés elkezdődne, minden reklámozónak el kell döntenie, hogy mi legyen a reklámozás központi motívuma., és milyen legyen a reklámtevékenység iránya. A reklámtevékenység irányultságát a reklámkampány célja, és a termék vagy szolgáltatás pozicionálása befolyásolják, s megszabják, hogy a reklámtevékenység mire irányuljon, ezzel biztosítanak alapot a reklámterv elkészítéséhez.

Stratégiai és taktikai médiatervezés

A stratégiai médiatervezés a médiamunka egyik legkreatívabb része, hiszen a meglevő információk alapján kell a célokat megvalósítani, és az eszközrendszert megalkotni.
A taktikai médiatervezés az elkészült és elfogadott médiastratégia részletes kidolgozása.. A stratégiai és taktikai médiaterv sokszor egybeesik.

A médiabrief elkészítése

Egy irásos anyag, ami a megbízótól, vagy a kreativügynökségtől érkezik a médiaügynökséghez egy vagy több elvégzendő projektre. A briefben a hírdető leírja a céljait, meghatározza az ügynökség feladatát, és rögzíti az együttműködés kereteit. A célok a marketing és kommunikációs célok.

A médiabrief vázlata:

 • általános tájékoztató jellegű információk: átadó, átvevő neve, márka megnevezése, hirdető cég neve és címe, a brief átvevője, és a dátum.
 • piaci háttér: eladási trend, piaci részesedés, termékjellemzők, fogyasztói árak
 • márka pozicionálása, versenytársak helyzete, kulcsfontosságú tényezők
 • kommunikációs célok, fontos tudnivalók
 • költségkeret meghatározása, kitérés bármilyen fontos szempontra. A terv elkészítésének határideje. A csapat tagjainak felsorolása.