Információtartalom vázlata:

 • A formatervezés jelentősége, szerepe a marketing eszköztárában
 • A védjegy és a márka fogalma, különbségei
 • A védjegy piaci funkciói
 • A védjegy kialakításának követelményei és szempontjai

Formatervezés:

A formatervezés jelentősége a gazdaság valamennyi területét áthatja. A kis-és középvállalkozások számára a formatervezés nagy esélyt kínál, és megnyitja az utat a piaci sikerhez, hiszen a design az innováció arca.
(design= ipari formatervezés, tárgyalakítás, innováció= megújulás, újítás , új termékek bevezetése)

A forma egy újabb eszköz a tervezők kezében a termék megkülönböztetésére. A jó forma emeli a termék vonzerejét, fokozza a hasznosságot, sőt érzelmi hatást is kiválthat.
A design a termék formájának és funkciójának az összhangját jelenti

Elvárások a termék formájával és funkciójával szemben:

 • legyen a termék szép és esztétikus,
 • a forma legyen figyelemfelkeltő
 • legyen költségtakarékos.

A márka és a védjegy fogalma, különbségei:

A márka megkülönböztető megjelölés, ami arra utal, hogy a márkázott cikk a többieket lényegesen meghaladó tulajdonságokkal rendelkezik. A márka lehet jel, rajz, betű, vagy ezek kombinációja, amely által a termék megkülönböztethetővé válik. A márkát gyakran jogi eszközzel védik.
A márka olyan szimbólumok összessége, amelyek feladata termékek és szolgáltatások egy meghatározott gyártóval, forgalmazóval való azonosítása, és egyuttal azoknak más termékektől való megkülönböztetése.

Márka:

Márka fajtái:

 • Termelői márka: a termék előállítója látja el jelzéssel az árut, tehát márkák jelentős része tartozik ehhez a kategógiához. Pl: Ráma, Magnum, Délhus, Cerbona
 • Kereskedői márka:Különböző termelőtől származó árukat a kereskedelmi vállalat saját nevén forgalmazza, pl: Tesco, Spar, Profi.
 • Szerzői márka: szellemi termékek tulajdonosának, megalkotóinak biztosítja a kizárólagos rendelkezés jogát.

A márka szerepe:

 • személyiséget kölcsönöz a terméknek,
 • azonosítja a terméket,
 • segít a piacszegmentálásban
 • jó márka erősít, támogatja a vállalati képet,
 • magasabb eladási árat lehet elérni,
 • a vállalat alkupoziciója a kereskedelemmmel szemben nő
 • erős márkánál termékbővítés egyszerübb,
 • nagyobb eladott mennyiséget biztosít

A márka haszna a fogyasztó számára:

 • a termékhez képest emberközeli
 • az első vásárlás kockázatának csökkentése
 • állandó minőség, megbízhatóság érzete,biztonságos újravásárlás.

A márkanév kritériumai:

 • utaljon a termék előnyeire,
 • legyen könnyen kiejthető, azonnal felismerhető, könnyen megjegyezhető
 • legyen megkülönböztethető másik terméktől,
 • ne jelentsen rosszat más országokban.

Védjegy:

Olyan megjelölés, amely az azonos rendeltetésű termékek, szolgáltatások, ill. cégek meg¬kü¬lön-böztetésére alkalmas, és jogi oltalom alapján a jogosítottnak kizárólagos rendelkezést biz¬tosít belföldön vagy külföldön.
A védjegy lehet létező szó, pl.: LUX, fantáziaszó, pl: Videoton, családnév.: FORD, betű: BMW.
A védjegy a márka jogilag védetté tett formája. A védjegyezett, tehát lajstromba vett terméket tilos utánozni, másolni. A védjegy tulajdonosa védjegyét eladhatja, vagy másnak engedélyt adhat használatra. pl: PICK név, Coca –cola, Mc Donalds.

A védjegy piaci funkciói:

 • feladat: a termék megkülönböztetése,
 • fogyasztási cikkekenél gyorsan kell dönteni: jól bevezetett védjegy segít eligazodni.
 • vásárló szempontjából minőségi garancia
 • vállalat szempontjábó üzletszerző tevékenység (ha elégedett a vevő, akkor újabb vásárlás lehetséges)

A védjegy kialakításának követelményei és szempontjai:

 • legyen könnyen felismerhető és azonosítható,
 • ne legyen alkalmas megtévesztésre,
 • használata jogi szabályba, vagy erkölcsi szabályba ne ütközzön,
 • másnak személyhez fúzödö jogait ne sértse,
 • az országban közismert védjeggyel azonos, vagy az összetéveszthetőségig hasonló ne legyen..

Védjegy formák:

 • szóvédjegy: pl.: Törley
 • ábrás védjegy: pl.: Adidas, Mc Donalds. stb

A védjegy és a márka különbsége:

Minden márka védjegy, de nem minden védjegy márka.. A márka márkahűséget alakíthat ki, mig a védjegy nem
A márka termékazonosításra szolgáló név, mig a védjegy egy termékcsoport azonosítására szolgál.