Munkát nem csak munkaszerződéssel lehet végezni, de munkaviszony csak munkaszerződéssel jöhet létre. Munkát végezni lehet megbízási vagy vállalkozási szerződéssel is. Mindkét esetnek megvannak az előnyei és hátrányai, de a szerződés típusának megválasztása nem korlátozhatja a munkavállaló jogos érdekeit.

Munkaszerződéssel munkajogviszony jön létre két fél között, munkáltató és munkavállaló. A felek ebben az esetben nem egyenrangúak. A munkáltatónak irányítási és ellenőrzési jogai vannak, míg a munkavállalónak rendelkezésre állási kötelezettsége a munkáltatóval szemben. Ebben az esetben a foglalkoztatás feltehetően hosszú távú, és a munkavállalót legalább a mindenkori minimálbér illeti meg.

Ezzel szemben megbízási vagy vállalkozói szerződés során munkajogviszony nem jön létre és a felek egyenrangúak. Egyetlen esemény vagy tevékenység létrehozásának idejére jön létre a szerződés. Itt megbízási vagy vállalkozói díjról beszélünk, amit az eredmény létrehozása esetén köteles fizetni a megbízó.

A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

A felek az általuk fontosnak tartott bármely kérdésben rögzíthetik megállapodásukat.
Elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a munkaszerződés jogszabállyal és kollektív szerződéssel ellentmodással nem állhat. Kivételt képez, ha az a munkavállaló javára válik.

Tartalmaznia kell:

 • a munkavállaló alapbére és munkaköre
 • szerződő felek megjelölése
 • munkavégzés helye
 • munkaviszony kezdete és időtartama
 • próbaidő kikötése
 • bérpótlékok

Formai követelmények

Munkaszerződés kötése kizárólag írásos formában, mindkét fél által aláírva érvényes. A szerződést módosíani vagy megszüntetni is kizárólag írásban lehet.
Hatósági engedély nem szükséges az érvényességhez, kivéve, ha az adott munkaviszony csak az engedély beszérzésével köthető. Ez esetben az engedély hiányában a szerződés érvénytelen.

Költségek

A munkáltató munkaszerződéssel foglalkoztatja a munkavállalót, a törvényben meghatározott bruttó minimálbérből meghatározott levonásokkal kell számolni, mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről.

Minimálbérek 2013-ban

Minimálbér bruttó 98.000 Ft
Szakmunkás minimálbér bruttó 114.000 Ft

Munkáltatót terhelő levonások

 • szociális hozzájárulási adó 27% (tb.járulékot váltotta)
 • szakképzési hozzájárulás 1,5%
 • esetleges rehabilitációs hozzájárulás

Munkavállalót terhelő levonások

 • nyugdíjjárulék 10%
 • egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5%