Információtartalom vázlata:

 • A kiválasztott gazdasági tevékenység kapcsolódása a feladathoz
 • A piac fogalma példával
 • A piaci verseny fogalma példával
 • A piaci részesedés fogalma példával
 • A piacpotenciál fogalma példával
 • A piacvolumen fogalma példával
 • A piacbővítés, piacvezető státusz fogalma példával
 • A kereslet–kínálat fogalma példával
 • A piacvezető stratégia fogalma példával
 • A piaci helyzet konkrét bemutatása az elméleti ismeretekre támaszkodva

1. Piac fogalma, piaci szereplők

 • Piac a vállalat számára folyamatosan változó értékesítési lehetőséget jelent.
 • Magában foglalja a piaci szereplőket (eladók, vevők, fogyasztók) és köztük fennálló kapcsolatokat, és a piac működési elveit.
 • A gazdaság egésze összefüggő részpiacok összessége, melyeket külön-külön is piacoknak nevezhetünk.
 • A piaci kínálat jellege alapján beszélhetünk:
  • árupiacokról;
  • szolgáltatáspiacokról, ahol a szolgáltatások cserélnek gazdát;
  • munkaerőpiacról, ami a munkaerő kínálatának (háztartások) és keresletének (vállalatok) „találkozóhelye”;
  • tőke- és pénzpiacokról, amik a tőkével, befektetésekkel, pénzzel való kereskedés helyszínei;
  • az információ piacáról.
 • A piaci terület meghatározási szintjei:
  • Helyi piac (település vagy mikrorégió piaca)
  • Regionális piac (megyék vagy régiók piaca)
  • Nemzeti piac (adott ország teljes piaca)

2. A piaci verseny fogalma

 • A verseny két vagy több szereplő bizonyos szabályok között zajló tev-e előnyszerzés céljából.
 • Az azonos fogyasztókért folytatott verseny, amely kiterjedhet a potenciális fogyasztókra és a jövőbeni piaci igényekre is.
 • Jó a fogyasztónak, mert nagyobb a kínálat, míg a vállalatok a verseny korlátozásában érdekeltek, ezért pl. összejátszanak, emiatt szükséges a versenyszabályozás.
 • Funkcióit 3 csoportba sorolhatjuk:
  • jóléti – a fogyasztó választási lehetőségét jelenti termékek és szolgáltatások között
  • hatékonysági – a verseny miatt a vállalatok arra kényszerülnek, hogy a lehető legolcsóbban működjenek, hiszen a költségek alapvetően meghatározzák a piaci pozíciót
  • allokációs – valamely erőforrás használatba vétele, a vállalatok erőforrásaikat arra fordítsák, amire valós fogyasztói igény mutatkozik. A konkurencia miatt fontos, hogy a fogyasztó mit akar. Az allokációs funkció minden olyan kormányzati tevékenységet összefog, amely az előállított termékek és szolgáltatások mennyiségét és minőségét befolyásolja.
 • A versenykörnyezet nagyban meghatározza egy vállalat hosszú távú jövedelemtermelő képességét
 • A piac szerkezetének megállapítása
  • A piaci versenyhelyzet két szélsőséges formája a tökéletes verseny és a tiszta monopólium, de sok átmeneti piaci helyzet is lehetséges, közülük kiemelkedik az a helyzet, amikor néhány egymást jól ismerő egymáshoz alkalmazkodni képes vállalat verseng adott termék piacán. Az utóbbit kétszereplős (oligopol) piacnak nevezzük.
 • A piaci verseny jellegét meghatározó tényezők:
  • Mennyien vannak az eladók és a vevők
  • Könnyű-e vagy nehéz új termelőknek, illetve vásárlóknak belépni a piacra
  • Képes-e egy-egy szereplő egyedül befolyásolni a piaci árat

Szabadverseny (tökéletes verseny)

 • sok eladó, sok vevő
 • hasonló termékek, a vevő számára közömbös az eladó személye, mert mindenhol azonos a termék ára
 • árelfogadó, mert egyedül nem képesek befolyásolni a piac árait. Az árakat a kereslet és kínálat erőviszonya határozza meg.
 • a piacra lépés könnyű és szabad
 • a vállalatok profitmaximalizálásra törekednek
 • (A tökéletes verseny a szabad versenyes kapitalizmus jellegzetessége volt. A mai időkben nehéz ehhez hasonló piacot találni. Általában a mezőgazdasági és a bányászati termékek esetén figyelhetjük meg e működését.)

Monopolisztikus verseny

 • a homogén termékek piaca azért nem szokott megvalósulni, mert mindenki megkülönböztetett a termékeket. Így kialakul a monopolisztikus verseny.
 • Számos vevő és viszonylag sok eladó jellemzi.
 • Az eladók megkülönböztetik termékeiket egymástól, ennek megfelelően különböző árakkal dolgoznak.
 • Kevesebb eladó van, mint a tökéletes verseny esetén, de a konkurencia harc erős.
 • Az adott piac alacsony belépési gáttal rendelkezik, a piac előnye 4P jellegű.
 • A fő cél a jellegzetes, a marketing mixből származó előnyök fokozása.
 • (E piaci szerkezet gyakran figyelhető meg a közepes és kiváló minőségű tartós fogyasztási cikkek piacán pl.: cipő, élelmiszerek, bútorok stb.)

Monopolpiaci verseny - Tiszta monopólium piaca

 • Az a piaci szituáció, ahol egy eladó van jelen, versenypiac ellentéte
 • egy eladó vele szemben sok vevő - pl. MÁV
 • Az eladó uralja a piacot, és ő határozza meg az árakat
 • nincs igazi verseny
 • a piacra lépés korlátozott, ármeghatározó
 • A monopolhelyzet megköveteli a termékhelyettesítők teljes hiányát, illetve azt, hogy az egész termék-kínálatot kizárólag csak egy vállalat ellenőrizze, az árról a vállalat dönt, szabja meg a piaci árat, birtokolja az összes információt.
 • A valóságban tiszta monopóliumot nehéz találni, illetve bizonyos értelemben lehetetten. Gyakorlati jelentősége a közszolgáltatások területén figyelhető meg.
 • A korlát lehet gazdasági, technológiai, illetve jogi természetű egyaránt.

Oligopolpiaci verseny fogalma - Oligopólium

 • néhány eladó, sok vevő
 • piacra lépés nehéz, de nem lehetetlen (pl. benzinkutak, mobiltelefon)
 • a piac alakulását és a versenytársakat is figyelik
 • Óvatos piaci magatartás és gyakran ármegegyezés jellemzi ezt a piaci szituációt. Sok eset-ben a termékek megkülönböztetése szolgál a verseny alapjául, a vállalatok kölcsönösen függnek egymástól, árkövetőek.

Versenyelemzés

 • a saját- és alternatív (konkurens és helyettesítő) termékek, és szolgáltatások elemzését jelenti.
 • Alapkérdés: a vizsgált működési körben a felhasználói igények milyen mértékben vannak kielégítve?
  • konkurencia megismerése
   • alternatív termékeket előállító cégek felmérése
   • versenytársak alapvető célrendszerének (működési körének, értékszemléletének, stb.) megismerése
    • megcélzott piaci szegmensek
    • előállított termékek és szolgáltatások (pl. erős és gyenge pontok)
    • alkalmazott technológia
    • (kommunikált) versenyelőnyök
   • versenytársak versenystratégiájának elemzése, a várható reakciók előre látása
  • saját és konkurens termékek viszonyának elemzése (SWOT elemzéssel rendszerezve)
   • belső erősségek (pl. saját termékek erős és konkurens termékek gyenge oldalai, "amire büszkék lehetünk")
   • belső gyengeségek (pl. saját termékek gyenge és konkurens termékek erős oldalai, "amiből tanulhatunk")
   • külső lehetőségek (pl. kielégítetlen felhasználói igények, potenciális stratégiai partnerek, konkurencia által elkövetett hibák, pozitív makrokörnyezeti hatások, "amire építhetünk")
   • külső veszélyek (pl. felhasználói igények változása, megbízhatatlan szállítók, erős konkurencia, negatív makrokörnyezeti hatások, "amiket el kell kerülnünk")

3. A piac mérete

 • Egy adott termékből megvalósuló összes eladások mennyisége
 • Ez alapján az alábbi mérőszámokat határozhatjuk meg:

A piaci részesedés fogalma

 • Az adott vállalat eladásai a piacon. a vállalkozás  piaci részaránya

A piacpotenciál fogalma

 • a piac elméleti felvevő képessége
 • egy termékből az elméletileg lehetséges eladások összességét nehéz meghatározni
 • mosógéppiac: ált. 1 gép/háztartás; friss háztartások vesznek új mosógépet + csereütem
 • sör: nehezebben meghatározható: „minden 18 év feletti fogyasztó potenciális sörfogyasztó”
 • mobilpiac: minden 18 évet betöltött lakos

Piacvolumen

 • A megvalósuló eladások összege
 • objektívebb, de nehéz meghatározni (mert tudni kellene a versenytársak eredményeit is)

4. A piacbővítés, piacvezető státusz fogalma

 • A vállalati stratégiákat a piacon elfoglalt hely alapján csoportosítjuk ("versenypozíció" modell)

Piacvezetők stratégiája

 • Piacvezető stratégiával rendelkezhet az a vállalt, melynek az adott piacon a legnagyobb a részesedése.
 • cél a piac bővítése, a megszerzett piaci pozíciók megtartása és növelése; hosszútávon vezető pozíció szerzése a jelentős vásárlóerővel rendelkező piaci szegmenseken
 • Általában diktálja az árakat, és versenyelőnyben van az új termékek bevezetésével.

Kihívók stratégiája

 • cél a piaci részesedés növelése a jelentős vásárlóerővel rendelkező piaci szegmenseken
 • a piacvezető és a további piaci szereplők agresszív, folyamatos támadása
 • a piacvezető hibáinak vagy gyengeségeinek (pl. magas ár vagy gyengébb minőség) kihasználása
 • a versenytársaknál gyorsabb alkalmazkodás a változó fogyasztói igényekhez (ha a kihívó mindig "egy lépéssel előrébb jár a konkurenciánál")

Követők stratégiája

 • cél a piaci részesedés megőrzése, és amíg csak lehetséges,
 • a status quo (=fennálló helyzet) fenntartása a piaci lehetőségek maximális kihasználásával
 • A követők rövidtávon jelentős költségmegtakarítást érnek el azáltal, hogy nem folytatnak innovációs tevékenységet, csak átveszik, jól-rosszul "utánozzák" a piacvezetők innovációs megoldásait

Meghúzódók stratégiája

 • cél olyan piaci rések keresése, amelyek a "nagyok" számára érdektelenek, de elegendő vásárlóerővel rendelkeznek a vállalkozás nyereségességének fenntartásához

5. A kereslet (demand) = fizetőképes vásárlói szándék

Fajtái

 • fogyasztói/egyéni – az a termékmennyiség, amelyet a fogyasztó az adott időben, az adott áron hajlandó és képes megvenni
 • piaci kereslet – egy termékkel kapcsolatban adott áron felmerült fogyasztói keresletek összege.
 • A keresletet egy adott pillanatban a fogyasztók vásárlási hajlandósága, képessége és a termékek ára befolyásolja. A hajlandóságot a szükségesség határozza meg. A képesség a jövedelemtől függ.

6. Kínálat (supply) = értékesítésre kínált áru, szolgáltatás

Fajtái

 • termelői/egyéni – az a termékmennyiség, melyet a termelő adott időben és áron el-adásra felkínál
 • piaci/iparági – egy termékkel kapcsolatban adott áron felmerülő kínálat összessége
 • Egy termék kínálata az árától és a termelés költségeitől függ
 • Az ár mindkettőre hatást gyakorol.

7. A mikroökonómiai szereplők tulajdonsága: a racionalitás

A mikroökonómia legfontosabb feltevése hogy a szereplők a saját hasznukat maximalizálva, racionálisan döntenek.

 • Fogyasztó racionalitásának lényege, hogy szükségleteinek maximális kielégítésére törekszik, ezért jövedelmének legjobb elköltésével azokat a javakat szerzi be, amelyeket más javaknál vonzóbbnak vél.
 • A termelői, vállalati racionalitás lényege a jövedelem maximalizálása.

Marshall-kereszt = A kereslet és kínálat találkozása a piacon.

 • A keresleti (minél olcsóbb, annál többet veszünk) és kínálati (kereskedő célja) görbe metszete az optimális.
 • A keresleti függvény - adott termék fizetőképes keresletének mennyiségeit fejezi ki a termék árának függvényében. A keresleti függvény minden piaci szereplő számára adottság, melyet igyekszik megismerni, de nem képes befolyásolni. A keresleti függvény nem a ténylegesen megtörtént vásárlásokat képviseli, hanem mindazon árak és keresett mennyiségek összességét, melyek egy áru piacán elvileg megvalósulhatnak.
 • A kínálati függvény azt fejezi ki, milyen mennyiséget kínálnak a termelők különböző árak mellett.
 • A keresleti és kínálati függvény egy közös ábrába rajzolható (Marshall-kereszt).

A fenti ábra a bor keresletét és kínálatát ábrázolja. 80 Ft/l áron a kereslet 260 ezer liter lenne, a kínálat csak 100 ezer liter, ilyenkor túlkeresletről beszélünk. 180 Ft/l áron a kínálat haladja meg nagyságrendekkel a keresletet, vagyis a piacon túlkínálat van. Míg a 100 Ft/l ár mellett a kereslet és kínálat megegyezik, a piac egyensúlyban van.
Egyensúlyi ár az a piaci ár, amely mellett a termék keresleti és kínálati mennyisége egyenlő.
A termék mindenkori ára a piaci ár, de csak egyetlen kitüntetett ár lehet egyensúlyi.