Információtartalom vázlata

 • Az önéletrajz és motivációs levél kapcsolatteremtő funkciója
  • Az üzleti magatartás és protokoll előírásai
 • Az önéletrajz és motivációs levél fajtái
 • Álláskeresési technikák
  • A kapcsolattartást szolgáló dokumentumok nyelvi, formai és tartalmi követelményei
 • Az önéletrajz és motivációs levél nyelvi, formai és tartalmi követelményei
  • A motivációs levél megfogalmazása.

Álláspályázat folyamata:

 1. Megelőző teendők, kapcsolatfelvétel
 2. Önéletrajz elkészítése és eljuttatása
 3. felvételi beszélgetések
 4. felvételi beszélgetés utáni teendők

Álláspályázat előtti teendők:

 • A siker elengedhetetlen eszköze az ’’ego-marketing.’’. Világos karriercélunk és terve-zett karrierrútunk legyen.
 • Ne várjuk a kiszemelt cégek álláshirdetéseire, keressük meg az álláslehetőséget.
 • A szakma és a pozíció mellet el kell döntenünk, milyen jellegű munkahelyet szeret-nénk.
 • Érdemes több állást is megpályázni egyidejűleg
 • Sikeres karrierhez szükséges tulajdonságok: kreativitás, idegennyelv tudás, határozott-ság, jó kommunikációs készség, folytonos tanulás
 • Munkahellyel kapcsolatos várakozások: jó légkör, anyagi biztonság, fejlődési lehető-ség, kapcsolat tehetséges emberekkel, kihívást jelentő feladatok
 • Munkaadó elvárásai: lehető legjobb munkavégzés, legtöbb jövedelmet hozza a cégnek, motivált, csapatjátékos, illeszkedjen a hierarchiába
 • Állásinformációk forrásai:
 • Információkat össze kell gyűjteni: család, ismeretségi kör, társasági kapcsolatok, szak-irodalom, álláshirdetések, reklámok figyelése, állásbörzék,
 • az Internet - humánszolgáltatót, álláscentrumok, nagyvállalatok site-jain

1. Az állásajánlatok fajtái

 • nyílt állásajánlat (meghirdetett)
 • zárt állásajánlat (cégen belül, áthelyezéssel) – összes 4/5-e

2. A nyílt állásajánlatra való jelentkezés módja:

 • telefon, írásban, személyesen

3. Előkészületeket a telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén

 • papír, íróeszköz
 • bemutatkozás után kérjük az illetékes vezetőt
 • hivatkozzunk a hirdetésre
 • mondjuk el milyen szakképzettséggel, gyakorlattal rendelkezünk
 • kérjünk személyes találkozót mindez rövid legyen, ne raboljuk az idejét

4. Személyes kapcsolat felvétel esetén

 • tájékozódjunk előre a cégről – munkaszabályok, hagyományok, értékek, fizetés, hely-szín, nevek
 • egyeztessünk telefonon időpontot
 • érkezzünk pontosan, ha mégis késünk jelezzük telefonon
 • ügyeljünk a megjelenésünkre, veselkedésünkre
 • ha azonnal fogadnak, a titkárnővel nem kell kezet fogni
 • köszönés, bemutatkozás kézfogás röviden mondjuk el miért jöttünk és mosolyogjunk
 • ha hellyel kínálnak, ügyeljünk a tartásunkra, fontos a testbeszéd (kéztördelés)
 • a megszólításban tartsuk magunkat a hivatalos formához
 • legyünk tárgyszerűek, beszéljünk határozottan, érthetően, fejezzük ki érdeklődésünket a cég iránt
 • nézzünk bátran a kérdező szemébe, mosolyogjunk, legyünk magabiztosak, de szeré-nyek
 • kérdéseink és válaszaink legyenek, tömörek
 • ügyeljünk a gesztikulációra
 • beszéljünk érthetően fogalmazzunk pontosan, ne válaszoljunk semmire „nem tudom”-mal
 • ha szűkszavú volt a hirdetés, kérdezzünk rá konkrét munkakörre, munkakörülmények-re, de ne a fizetéssel kezdjük
 • ne próbáljuk magunkat jobb színben feltüntetni, de negatívumokat se mondjunk
 • feltétlenül jegyzeteljünk
 • ha később döntenek a konkrét személyről, adjuk meg elérhetőségünket vagy adjuk át önéletrajzunkat
 • végül köszönjük meg, hogy fogadott, esetleg levélben is

5. Kapcsolatteremtés írásban

 • Ha az álláshirdetés jeligés vagy csak postafiók címe adott, a kapcsolatfelvételnek egyetlen módja egy kísérőlevél és egy önéletrajz elküldése. A pályázati csomag (önéletrajz, kísérőlevél, referenciák, bizonyítványok másolata) a figyelemfelkeltés.
 • E-mail útján is küldhetünk önéletrajzot. Ezekre a CV-kre külön szabályok vonatkoznak. Megírásuknál a Netikett szempontjait is vegyük figyelembe. Fogalmazzunk tömörebben, mint a hagyományos önéletrajzban. Rögzíteni kell, hogy adatbázisba szeretnénk-e bekerülni vagy konkrét állásra jelentkezünk.

6. Az önéletrajz
Az állásinterjúk elmaradhatatlan előfeltétele az önéletrajz. Általában csak azokat hívják be a felvételi elbeszélgetésre, akiknek az önéletrajza megfelelő a munkaadó számára.

 • Az önéletrajz megírásához szükséges:
  • önismeret
  • a cég megismerése, informálódás
  • a munkakör ismerete tájékozódás útján
 • Két típusa van
  • (általános) és szakmai (előnye a szakmai fejlődés áttekinthetősége)
 • Fajtái:
  • a leíró jellegű
  • nyugat-európai típusú, CV (életrajz), (kronológiai sorrend: a múltból a jelen felé)
  • amerikai típusú (resume), jelenből a múltba
  • Kezdeményező vagy ajánló típus: írásbeli bemutatkozás, konkrét álláshely nélkül; első lépés pl egy állásbörzén
  • Szakmai önéletrajz: kvalifikáltabb állásoknál, ilyenkor egy rövid általános és egy rész-letes szakmai önéletrajz kell; eddigi szakmai munkásságot, jelentősebb elvégzett fel-adatokat, alkotómunkát ismerteti, CSÚCSVEZETŐI állásoknál a ~-on felül vezetési koncepció leírásra is.
  • Álláspályázati kérdőív: felvételi adatlap, több pályázó esetén főbb információk össze-vetését teszi lehetővé
 • Formai követelmények
  • tartalmi és formai szempontból kifogástalan
  • rövid, tömör, lényeget tartalmazó, tényszerű és pozitív kicsengésű.
  • esztétikus, jó minőségű papírra, olvashatóan írva.
  • Az önéletrajz készülhet gépírással és kézírással.
  • A/4 méretben
  • Szimpla sortáv
  • A gépírás szerinti margókkal, és kezelési formákkal
  • Terjedelme 1-2 oldalas
  • az írás legyen tagolt, áttekinthető, hibátlan helyesírású, szabatosan fogalmazott.
  • A tényeket és gondolatokat tagoltan, fejezetekre bontva írjuk
  • fénykép a jobb felső sarokban (35x40 cm)
  • bal felső sarokba név, elérhetőség
 • Tartalmi követelmények
  • legyen célirányos, minden állásajánlatra külön
  • a súlypont mindig azon a végzettségen, gyakorlaton legyen, ami az adott munkakör szempontjából előnyös
  • bérigény – csak ha kérték
  • tömör és lényegretörő

7. Szakmai önéletrajz

 • Rövidebb
  • bevezetés - családi-adatok
  • tárgyalás - tanulmányi illetve munkaköri adatok (iskolai végzettség, érdeklődési kör, munkaköri eredmények)
  • befejezés - egyéb adatok (kiemelkedő iskolai eredmények, nyelvvizsga)
 • Részletes
  • bevezetés – családi-adatok
  • tárgyalás – iskolai végzettség, érdeklődési kör, tanulmányi, munkaköri eredmények, szakmai alapképzés, egyéb képesítések
  • befejezés - összefoglalva az elhangzottakat megfogalmazzuk szándékunkat, amelyért az önéletrajzot megírtuk.
  • szakmai érdeklődés kialakulásának tényezői
  • a pályaválasztás okai
  • az eddig elért tanulmányi, szakmai adatok
  • további diplomák, oklevelek, tanfolyamok, újabb képesítések
  • nyelvvizsga minősítések
  • azokat a képességeket emeljük ki, amelyek az adott állás betöltéséhez szükségesek
  • legyen hiteles, ellenőrizhető, bizonyítható
  • Munkahelyen kívüli szakmai tevékenység - pályázatok, egyesületek, szakmai cikkek, tanulmányok, szakdolgozat témája
  • Képességek, motívumok (kreativitás, kapcsolatteremtő, szervező, vezetői és kommunikációs készség; érdeklődési kör, motiváció)
  • Szakmai célok, törekvések
  • Egyéb információk (hobbi, sport, műveltségi igény)

8. A motivációs levél

 • Több célt szolgál – mit nyernek velem
  • felkeltse az érdeklődést irántunk és arra késztesse az olvasót, hogy gondosan olvassa végig.
  • az Ö-t kiegészítve több infót mondjunk el magunkról, mi a legfőbb motivációnk, személyes elvárásaink, céljaink, mire vagyunk a legalkalmasabbak
  • hogy megcsillantsunk valamit saját személyiségünkből, értékrendünkből
 • Formai követelményei:
  • nyomtatott formában kell elkészíteni
  • a hivatalos levél formai követelményeit (betűtípus, nagyság, margók, tagolás stb.) alkalmazva
  • az írás ne legyen terjengős, terjedelme ne legyen 1. oldalnál hosszabb
  • legyen átlátható, könnyen olvasható az olvasó rögtön találja meg azt a részletet, amire kíváncsi
  • a levélnek sugallnia kell, hogy kizárólag a szóban forgó állás hirdetés kapcsán íródott, ezért mindig ellenőrizzük a keltezést
 • Tartalmi követelményei:
  • Részei: névre szóló pontos címzés és megszólítás; bevezetőben pontosan nevezzük meg a pályázott állást és pályázati szándékunkat; tárgyalási részben röviden ismertessük pályázatunk alapját és a téma iránti érdeklődésünket és motivációnkat; befejezésben röviden kifejezzük az állás elnyerésének reményét és kérjük a munkaadó jó szándékát; pontos név cím telefonszám, zárja le, keltezéssel; fő melléklete az önéletrajz, esetleg referencialevél
  • egyenesen, nyíltan és célratörően fogalmazzunk
  • azt kell közvetítenie, hogy képesek vagyunk elkötelezettek lenni a cég iránt
  • pozitív, optimista személy benyomását keltük
  • név, pontos cím
  • legyen hivatkozás, adjuk meg a hirdetés azonosító kódját
  • tegyük kíváncsivá az olvasónkat
  • a bevezetésben hivatkozzunk az álláshirdetésre
  • a záró részben írjuk, le miért vagyunk éppen mi alkalmasak a munka betöltésére, és kérjünk személyes találkozót
  • a záró részben írjuk, le miért vagyunk éppen mi alkalmasak a munka betöltésére, és kérjünk személyes találkozót
  • a befejező rész ne zárás legyen, hanem a jövőbeni kapcsolatépítésről szóljon
  • emeljük ki, mi az, amivel hozzájárulhatunk majd a cég sikereihez
  • célszerű visszatükrözni a hirdetés kulcsjelzőit, ez növeli az esélyeinket
  • emeljük ki, mi az, amivel hozzájárulhatunk majd a cég sikereihez
  • fizetésről személyesen beszéljünk
  • az elköszönés udvarias legyen
  • csatoljuk az önéletrajzot és a bizonyítványmásolatát, erkölcsi bizonyítványt és referencia levelet.
 • Ne írjunk bele
  • Ne ismételjük meg önéletrajzunk tartalmát
  • Önéletrajz, motivációs levél írásakor kerülendők az idegen szavak, szakkifejezések
  • Ne használjunk töredékszavakat, ne bonyolódjunk körmondatokba, képzavarba!
  • Csak az igazat állítsuk önmagunkról
  • Kerüljük a sablonokat, közhelyeket (pl. agilis, kreatív, intelligens, jó megjelenésű, dekoratív, önálló stb.)
  • Soha ne írjunk arról, amire még nem vagyunk képesek, és ne sajnálkozzunk nem képzettségünk, adottságunk, gyakorlatunk miatt.
  • Igyekezzünk kerülni a tagadó (A javaslatot még nem tanulmányoztam, de..) és a feltételes módú mondatokat (Szerintem be tudnám bizonyítani, hogy) használatát.

9. Referencia

 • hűen tükrözze előző munkahelyünkön szakmai munkásságunk lényegét
 • legyen tényhű, csak a valóságot tartalmazza
 • legyen tömör, lényegre törő

10. Ha fejvadász cég adatbankjába szeretnénk bekerülni

 • melyek a legfontosabb tulajdonságaink
 • milyen a szakmai múltunk
 • miért gondoljuk, hogy megfelelünk az állásra
 • mi a célunk
 • adjuk meg elérhetőségeinket

11. Állásinterjú
A meghirdetésre nem kerülő úgynevezett zárt állásajánlat, de nem teszik ki az összes betöltésre váró munkahely mintegy 4/5 részét.

 • Az állásinterjúk típusai:
  • Strukturált: előre meghatározott témakörökről, kérdések
  • Félig strukturált: van lehetőség saját témákra
  • Strukturálatlan: nincs előre meghatározva a témakör és a kérdések, hanem spontán beszélgetés
 • Az állásinterjú tárgyi és személyi feltételei
  • külön szoba
  • csendes, nyugodt hely,
  • lehet felvételiztető bizottság
  • jelölteknek is megfelelő helyet biztosítani
  • a vezető dönti el, hogy kik végzik a meghallgatást, humán igazgató, más kompetens személy, akiben megbíznak – nekik is fel kell készülniük
 • Az előírásban használt dokumentumok:
  • A pályázat vagy motivációs levél
  • Az önéletrajz
  • Az írásbeli meghallgatáshoz pszichológiai vagy személyiség tesztek.

Felvételi beszélgetések

 • Fontos:
  • a jó benyomáskeltés (pozitív, valósághű kép), őszinteség
  • megjelenés: szolid, elegáns, kényelmes ruha, ápolt külső
  • pontos érkezés
  • a partner nevének, beosztásának pontos használata
  • ne kerüljünk szakmai vitába a munkaadóval
  • megfontolt, alapos válaszadás
  • érthető, világos fogalmazás
  • ne vágjunk a partner szavába
  • nézzünk a beszélgető partner szemébe
  • előző munkahely, kollegák negatív beállítása kerülendő
  • más vállalathoz benyújtott pályázat megemlíthető
  • önbizalom (tudjuk magunkat értékelni és ezt szükség esetén alá is támasztani)
 • Témakörök
  • Tipikus munkaadói kérdések: Mit tud a cégről és a megpályázott területről? Mit tenne ilyen és ilyen helyzetben? Mi a véleménye a túlórázásról?
  • információ az adott vállalatról
  • eddig elért eredmények, sikerek
  • adottságok, képességek (erős pontok, negatívumok)
  • szakmai célok, karrier
  • munkaidőre vonatkozó elképzelések
  • fizetés nagysága
  • Általános és szakmai kérdések. Fizetési elképzeléssel kapcsolatos kérdésre megfon-toltan válaszoljunk, magasan de reálisan értékeljük igényeinket, a pénzért azonban ígérjünk teljesítményt, lássuk be a munkaadó sincs szabad helyzetben; beszéljünk viszont az előrejutási feltételekről és lehetőségekről a fizetést illetően is.
  • Saját kérdéseink: követelmények? Konkrét feladatok? Cég törekvései? Előrejutási lehetősége? Betanulás mennyi ideig tart? Lehetőségek szakmai továbbképzés területén?
 • Fizetéssel kapcsolatban: milyen juttatások egészítik ki a fizetést? Milyen a munkaidő beosztás? Milyenek a munkavégzés körülményei? Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos feltételek? Szociális támogatások? Étkezési lehetőségek?
 • Elköszönés előtt
  • tisztázzuk, mi lesz a következő lépés, és azt ki teszi meg; vagy a cég értesíti a pályázót, vagy a pályázó érdeklődhet, meg kell állapodni határidőben
  • Ha mást választottak: nem a mi kudarcunk, hanem másnak a sikere; köszönjük meg a ránk fordított időt, esetleg érdeklődhetünk, milyen értékek alapján választottak, mert ebből tanulva a következő pályázaton már felkészültebben indulhatunk