A divizionális szervezet jellemzői:

 • Az elsődleges munkamegosztás tárgyi elvű:
  1. Termékek illetve termékcsoportok; vagy
  2. Vevők illetve vevőcsoportok; vagy
  3. Piaci régiók szerint tagolódik a szervezet.
 • A vállalati szintű feladatokat központi egységek látják el:
  1. Pénzügy, személyzeti feladatok (HR), stb.
 • Az egyes divíziók önállósága relatíve nagy:
  1. legtöbbször saját fejlesztési, termelési és értékelési apparátussal rendelkeznek.
 • A döntések decentralizáltak:
  1. a hatáskörök jelentős része a divízióvezetők kezében van.

A divizionális szervezeti felépítés alkalmazásának feltételei:

 • A vállalati méretek növekedése
 • Erőteljes termelési, illetve termékdiverzifikáció
 • A vállalat növekvő internacionalizálódása

A divizionális szervezet előnyei:

 • A stratégiai és az operatív feladatok szétválása:
  1. A vállalat központi vezetése a stratégiai feladatokra koncentrálhat
  2. Az operatív feladatok a divízióvezetők hatáskörébe tartoznak
 • A vállalati célok és a divíziók céljai közötti kapcsolat viszonylag könnyen megteremthető és egyértelművé tehető.
 • Világos célmeghatározás a divíziók számára.
 • Erőteljes piaci orientáció.
 • A piaci változások hatása közvetlenül nem az egész vállalatot érinti, hanem csak az egyes divíziókat.
 • Teljesítményre ösztönző felelősségi-érdekeltségi rendszer alakul(hat) ki.

-->A változó piachoz jól alkalmazkodó, rugalmas szervezeti forma.