A statisztikai adatfelvétel során kapott adatokat csoportosítással, sorok képzésével, azok táblázatba rendezésével tehetjük áttekinthetővé. A statisztikai elemzés alapvető feladata, hogy az egyes jelenségek közötti összefüggést feltárja, bemutassa. Ennek kiindulópontja, a következtetések alapja lehet, ha az azonos jelenségre vonatkozó adatokat egybevetjük, egymáshoz hasonlítjuk, viszonyítjuk.

A viszonyszám egy statisztikai adatnak egy másik statisztikai adathoz mért viszonyát, arányát fejezi ki.

A viszonyszám tehát két statisztikai adat hányadosa. Azt, hogy milyen statisztikai adatokat hasonlítunk össze, a statisztikai sorok különbsége határozza meg. Ha csoportosító és összehasonlító sorokból indulunk ki, akkor azonos fajta adatok összehasonlítását végezzük el. Összehasonlítást végezhetünk különböző fajta adatokból is, pl. a leíró sorok adatainak elemzésekor.

Általánosságban: V = A / B

V = viszonyszám
A = viszonyítandó adat
B = viszonyítás alapjául kiválasztott adat

Viszonyszám = viszonyítandó adat / viszonyítás alapjául kiválasztott adat

Azonos fajta adatokból számított viszonyszám azt mutatja, hogy a viszonyítandó adat hányszorosa a viszonyítás alapjául választott adatnak.

Különböző fajta adatokból (leíró sor), különböző mértékegységű adatokból számított viszonyszám az intenzitási viszonyszám, mely megmutatja, hogy az egyik mennyiségből (számláló) mennyi jut a másik mennyiség (nevező) egy egységére.

Viszonyszámok fajtái a statisztikai sorok és a viszonyszámok összefüggésében

Csoportosító sorokból (azonos fajta adatból)

  • megoszlási viszonyszám
  • koordinációs viszonyszám

Összehasonlító sorokból (azonos fajta adatból)

  • dinamikus viszonyszám
  • feladat és teljesítmény bemutatását szolgáló viszonyszám
  • területi összehasonlító viszonyszám

Leíró sorokból

(különböző fajta adatból - valamely gazdasági vagy társadalmi jelenség jellemzésére)

  • intenzitási viszonyszám

Megoszlási viszonyszám
Dinamikus viszonyszám
Koordinációs viszonyszám
Intenzitási viszonyszám
Területi összehasonlító viszonyszám