Vezetés (management):

Vezetői feladat ellátása más közreműködőkkel. A közreműködők irányítása a szervezet és az egyének céljainak elérése érdekében.

Vezetői döntéshozatal összetevői:

A döntéshozatal dinamikus felfogása szerint a (vezetői) döntéshozatal egy folyamat, amely részfolyamatokból és mozzanatokból áll:

A döntéshozatal racionális oldala I.

A racionális megközelítés:

 • Rögzítsük a döntés várható eredményeire vonatkozó kritériumokat!
 • Gyűjtsük össze a döntéshez szükséges tényadatokat!
 • Állítsunk fel minden olyan alternatívát, amely valamennyi kritériumnak megfelel!
 • Értékeljük az összes alternatívát minden kritérium szempontjából!
 • Válasszuk a kritériumoknak legjobban megfelelő alternatívát!

A döntéshozatal racionális oldala II.

A „közgazdasági ember” (racionális vezető) koncepciója:

 • Az embereknek világosan definiált kritériumaik vannak, és ezekhez a kritériumokhoz tartozó relatív súlyok állandóak.
 • Az emberek ismerik valamennyi ide tartozó döntéshez tartozó alternatívát.
 • Az emberek képesek értékelni az összes alternatívát valamennyi kritérium szempontjából, és eljutnak minden alternatíva átfogó osztályozásához.
 • Az embereknek van akkora önfegyelmük, hogy a legjobb osztályzatot kapott alternatívát válasszák.

Érzelmi oldal és korlátozott racionalitás III.

De!

 • A döntéshozó minden döntésében szerepet kapnak érzelmi motívumok.

Ráadásul!

 • Az emberi agy kapacitása nagyon kicsi azokhoz a komplex problémákhoz képest, amelyeket objektív racionalitással kellene megoldani (a korlátozott racionalitás elve - Herbert Simon)

A kielégítő döntéshozatal I.

Az „adminisztratív ember” koncepciója:

 • Az alternatívákra és korlátokra vonatkozó emberi ismeretek korlátozottak.
 • Az emberek a valós világ egyszerűsített, rosszul strukturált szellemi absztrakciója alapján cselekszenek.
 • Az emberek nem kísérleteznek az optimalizálással, hanem kiválasztják az első alternatívát, amely a jelenlegi elvárási szintet kielégíti.
 • Az egyéni elvárási szintek lefelé és felfelé is mozoghatnak – a legutóbbi alternatívák értékétől függően.

Döntéshozó típusok:

 • „Hadd menjen” típus: ritkán hoz döntéseket, inkább hagyja, hogy a dolgok maguktól megoldódjanak.
 • Főnök típus: tudatában van képességeinek és hatalmának és ezek felhasználásával hozza döntéseit.
 • Szimpátia típus: a döntések meghozatalánál kínosan ügyel arra, hogy döntéseivel ne bántson meg senkit, és mindenki elégedett legyen vele.
 • Team vezető típus: szívesen hoz csapatban döntéseket, minden színvonalú döntést magas elfogadási hányad mellett hozhat meg.