A munka szervezet strukturális jellemzői, tartalmuk:

Munkamegosztás:

Egy adott nagyobb feladat kisebb részekre való bontása, és ezeknek a részeknek egyes szervezeti egységekhez való kapcsolása. Munkamegosztás alapvető három elve:

  1. funkció,
  2. tárgy,
  3. régió

Munkamegosztáson belül megkülönböztetünk egyvonalas szervezetet /lineáris, funkcionális, divizionális/ (1) ill. két vagy több vonalas szervezetet /mátrix/ (2)

Hatáskörmegosztás:

A nagyobb feladat megosztása után azaz a munkamegosztás után, az egyes szervezeti egységekre háruló feladatokhoz megfelelő hatásköröket kell rendelni. /pl.: döntési jogkör vagy utasítási jogkör/

Koordináció:

Az egyes egységek a saját feladataikat látják el, de a közös cél elérése érdekében azonban között együttműködésre van szükség. Ezen együttműködést a koordinációs eszközök segítik megvalósulni. (Koordinációs eszközök: szabályok, szabályzatok, tervek programok menetrendek, elszámolók, költségvetések /1/ állandó bizottság, termékmenedzserek, stratégiai üzleti egységek /2/ konfliktus feloldás, vezető kiválasztás /3/  )

Konfiguráció:

  • A szervezeti mélységek tagozódása,
  • A szervezet szélességi tagozódása,
  • Az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatottak száma
  • A vonal és a törzskar megkülönböztetése