Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatvány kitöltésének ismerete
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők

1998. évi LXVI. Tv egészségügyi hozzájárulásról
1997. évi 80. tv tb ellátásaira, magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 • „A” foglalkoztató 15 órás munkaviszony 80.000,- Ft munkabér
 • foglalkoztató: TB járulék
 • munkaadói járulék
 • biztosított: munkavállalói, SZJA
 • „B” foglalkoztató havi 60.000,- Ft
 • foglalkoztató TB
 • biztosított:
 • EBJ.(pénzbelit is, mert nincs heti 36 órás munkaviszonya!)
 • munkavállalói járulék SZJA
 • Bejelentések APEH felé 09T1041 (határidő munkaviszony kezdete előtt), 0908, határidő köv. hó 12ig, befizetések következő hó 12 ig.
 • Munkabér megállapítása legalább a minimálbér, vagy a minimálbér kétszeresének figyelembe vételével (ledolgozott óra arányában), garantált bér