Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A pénzbeli ellátások megállapításával kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismerete, határozathozatal
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők

1997. évi 83. tv kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

 • Részmunkaidős munkaviszonnyal rendelkezik, ezért a megbízási jogviszonyban is megfizeti a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, ezért mindkét helyről jogosult táppénzre.
 • A munkaviszonyában 09.04-től 15 nap BSZ majd táppénz 1992 22. tv.
 • Megbízási jogviszonyában Üzemi Baleset:
 • munka védelmis munkabaleseti jegyzőkönyvet állít ki
 • a kifizetőhely határozatot hozz
 • elbírálja az Üzemi Baleseti táppénzt
 • aminek összege az előző havi jövedelem 100%-ka 1 évig.
 • A munkaviszonyára tekintettel folyósítandó táppénz összegét is a kifizető hely számolja le, majd havi bevallásában lejelenti az OEP felé. Az OEP a TP 1/3-át határozatban küldi meg a munkáltatónak

Baleset: (munkavédelmi tv) az emberi szervezetet érő külső hatás, amely gyorsan v. aránylag rövid időn át éri a szervezetet és egészségkárosodást, mérgezést v. halált okoz. (ha csak megbicsaklik, az nem külső hatás, így az egészségbiztosító nem ismeri el balesetnek; nem üzemi baleset, ha vérnyomás-ingadozás miatt elesik és sérülést szenved) → a külső hatás a fogalom léte, az üzemi baleset szükségszerű kelléke; HA nincs külső hatás, nem baleset.

Üzemi baleset: gyűjtőfogalom

 1. munkabaleset - foglalkozás gyakorlása során vagy azzal összefüggésében éri a baleset (pl. munkaidő előtt átöltözik, felkészül, üzemi étkezés közben); egyszerű utasítást kap, s ezalatt megsérül; a munkáltató érdekkörében cselekszik; mérgezés az üzemi étkezés alkalmából
 2. úti baleset - a lakástól, szállástól munkába menet, ill. munkából hazafelé menet bekövetkező baleset, ha a legrövidebb úton történt a közlekedés és annak során indokolatlan megszakítás nem volt;  O.-os Egészségbiztosítási Irányelv: közterületen vagy közös területen saját használatú lakrészen kívül; legrövidebb út az adott helyen közlekedési eszközzel elérhető ésszerűen legrövidebb út - objektív okok miatt ettől ellehet térni pl. delegáció jön, csőtörés van; lehetséges útmegszakítások: gyermek bölcsődébe, óvodába, iskolába vitele, közeli hozzátartozó ápolása, gondozása miatt, napi élelmiszer szükséglet beszerzése, gyógyszerszükséglet miatt gyógyszertárba való betérés (konkrét esetekben más kitérőket is lehet tenni, a döntés a kifizetőhely  joga(?)
 3. az egyes tb. ellátások igénybevétele során baleset - a keresőképesség elbírálásához elrendelt orvosi vizsgálattal összefüggő baleset, a rokkantság véleményezésével kapcsolatban elrendelt orvosi vizsgálattal kapcsolatos baleset
 4. a közcélú, közérdekű munkavégzés során baleset pl. önkéntes véradás, árvízveszély elhárítása