Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismerete
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők

1997. évi 80. TBJ

 • „A” foglalkoztató TB, Munkaadói járulékok
 • „A” biztosított,munkavállalói járulékok
 • „B” foglalkoztató az „a” foglalkoztató igazolása alapján (heti 36 órás munkaviszony)
 • TB, Munkaadói, biztosított (pénzbelit nem, ezért itt egészségbiztosítási ellátásra nem jogosult, nyugdíjjárulékot sem fizet, mert munkaviszonyában a járulékfizetés felső határáig megfizeti!)
 • Járulékfizetés felső határáig 
 • APEH felé bejelentés 07T1041, 0808, minkét munkáltató
 • Munkaügyi nyilvántartás TB kiskönyv „a” munkáltató, „B” munkáltatónál nem jogosult eü ellátásra ezért nem kell bejegyezni.
 • Az újabb jogviszonyról bejelentési kötelezettség az 1. jogviszonyban.