Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A kifizetőhelyek működésére vonatkozó nyomtatványok ismertetése
 • A kifizetőhelyi eljárásban kezelt adatok nyilvántartása
 • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismertetése a kifizetőhelyek létrehozására vonatkozóan
 • Amennyiben a foglalkoztató által alkalmazottak száma tartósan – hat egymást követő hónapban- elérte vagy meghaladta a 100 főt, úgy intézkedni kell a kifizetőhely létrehozásáról. E kötelezettség alól a jogszabály mentesítésre lehetőséget nem ad. A kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a társadalombiztosítási feladatokat saját költéségén, szakképzett alkalmazottakkal köteles ellátni, biztosítani kell a tárgyi (számítógép, program) feltételeket. Adatvédelmi szabályok betartása. Teljes anyagi felelősséggel tartozik az igények jogszerű elbírálásáért és a folyósított ellátásokért.
 • Feladatok ellátásáért 1% költségtérítés jár!
 • A REP felé köteles a foglalkoztató bejelenteni, hogy a 100 főt elérte, a REP a saját nyilvántartása alapján megvizsgálja a kifizetőhely létesítésének indokoltságát, a működéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek meglétét, s ezt követően létesítési okiratot állít ki.
 • A kifizetőhely köteles a működését érintő változásokat (munkáltató nevében, székhelyén vagy a munkáltató szervezeti, működési változás következik be különösen, amely a kifizetőhely illetőleg a biztosítottak ellátását érinti,) a változásról az ellenőrzést végző REP vezetőjét írásban értesíteni kell.

Feladatai:

 • biztosítási kötelezettség
 • folyamatos biztosítási idő elbírálása,
 • nyilvántartása
 • egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti igények elbírálása, folyósítása elszámolása
 • baleseti táppénz, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés elbírálása, folyósítása,
 • táppénz hozzájárulás kiszámítása, passzív jogon igényelt ellátások elbírálása, folyósítása, elszámolása,
 • nyilvántartások vezetése,
 • statisztikák készítése,
 • elszámolása REP-al,
 • jogalap nélkül felvett ellátások határozattal történő rendezése,
 • pénzbeli ellátásokból a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségek levonása.
 • Foglalkoztató felelőssége: a kifizetőhely fenntartója teljes anyagi felelősséggel tartozik az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért.