Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismertetése
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
 • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete

1997. évi 80. (tbj) törvény szabályozza

 • 2008. 01.01 előtt az egyéni vállalkozásában kellett megfizetnie a járulékokat, legalább a minimálbér összegéig, illetve a minimálbér kétszereséig, ha az APEH felé nem jelentette, hogy kevesebb összeg után fizeti a járulékokat.
 • 1997. évi 80. törvény szabályozza
 • Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetési kötelezettsége a minimálbér illetve a minimálbér kétszerese után áll fenn. Ez esetben a társas vállalkozásnál a fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-ig tett nyilatkozata alapján évenként az adóév egészére választhatja, hogy a járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. E választás alapján az egyéni vállalkozásában, illetve további tagsági jogviszonyában a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem a járulék alapja.
 • Mivel az egyéni vállalkozása előbb kezdődött, ezért a 2009-évben egyéni vállalkozóként fizeti a járulékokat:
 • Egyéniben TB, vállalkozói járulék, egyéni járulékok
 • Társas vállalkozás: TB, egyéni járulékok kivét után
 • A társas vállalkozás felé nyilatkozik, hogy a minimálbér után az egyéni vállalkozásában megfizeti a járulékokat és a tételes EHO-t.
 • APEH felé 09T1041, 0908 bevallás