Információtartalom vázlata

  • A hatályos jogszabályok értelmezése
  • A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismertetése
  • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
  • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete

1997. évi 80. (tbj) törvény szabályozza
•    Főállású jogviszonyában megfizeti a foglalkoztató a TB-t
•    Biztosított , munkavállaló SZJA
•    Egyéni vállalkozásában nincs kötelező járulékfizetés, mert van heti 36 órás munkaviszonya, amiről igazolást kér!
•    Az egyéni vállalkozásában a kivét, után fizeti meg a TB-t
•    Egyéni járulékok: (pénzbelit nem fizet, ezért egészségbiztosítási ellátásra sem lesz jogosult.)
•    A nyugdíjjárulék maximumot figyelni kell,
•    APEH felé bejelentések munkaviszony 09T1041, 0908
•    Egyéni vállalkozás: 0958 következő hó 12- ig.