Információtartalom vázlata

  • A hatályos jogszabályok értelmezése
  • A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismertetése
  • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
  • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete

1997. évi 80. Tv

  • Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, minimálbér, illetve a minimálbér kétszerese utáni járulékokat – évente egy alkalommal történő választása szerint- egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-ig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.
  • Választása alapján az egyik Kft-ban megfizeti a minimálbér, illetve a minimálbér kétszerese után a TB-t. Biztosítottként: +vállalkozói járulék
  • A másik KFT-ben a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem után TB, biztosítottként: nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határ figyelembevételével