Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismertetése
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
 • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete
 • Az APEH által vizsgálat alá vont időszak önellenőrzéssel nem javítható!
 • A Kft. az APEH által is feltárt járulék bevallási hiányosságot javítja.
 • Az APEH által kiszabott mulasztási bírságot, késedelmi pótlékot befizeti, vagy méltányosságból (mert már a hibát a cég is észrevette, de nem volt lehetősége az önellenőrzésre) kéri annak elengedését, mérséklését.
 • A 08A és 08M bevallásokat a Kft.-nek a tárgyhónapról a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell benyújtani és eddig kell az abban bevallott adót is átutalni az APEH felé.
 • A 08M munkavállalónként tartalmazza az adatokat,
 • a 08A pedig összesíti az M lapokat, illetve ezen vallja be a cég a magánszemélyekhez nem köthető adókat (telefon adója).
 • A bevallás a következő adókat tartalmazza: szja, egészség biztosítási járulék, nyugdíj biztosítási járulék, magánnyugdíjpénztár tagdíj, (%-os, tételes), eg.ügyi szolg járulék, munkaadói és munkavállalói járulékok, vállalkozói járulék.

Az Art. szabályozza többek között:

 • az adó megállapításával, bevallásával, megfizetésével kapcsolatos szabályokat
 • az önellenőrzéssel, bevallások kijavításával kapcsolatos szabályokat
 • az adóhatósági ellenőrzés szabályait, az ekkor követendő eljárásokat
 • a jogkövetkezményeket hibás, hiányos bevallás esetén.