Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • Az ellátás-igénylőlapok kitöltésének ismerete
 • Az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása

1998. évi 84. törvény szabályozza
A gyermek 1 éves kora után GYES igénybevétele mellet időkorlátozás nélkül dolgozhat Márta.  Mártának így a munkahelyén 2 db jogviszonya lesz, az egyikben fizetés nélküli szabadságon, a másikban pedig munkaviszony keretében munkát végez. A második jogviszonyára tekintettel vehet igénybe gyermeke betegségére tekintettel GYÁP-ot is. Dönthet úgy, hogy nem a munkáltatójához megy vissza újabb jogviszonyt létesíteni, hanem egy másik foglalkoztatóhoz.

Ha nem létesít újabb jogviszonyt a munkahelyén, akkor kizárólag úgy igényelhet GYÁP-ot, ha kéri, hogy erre az időre szakítsák meg a GYES folyósítását.
Legalább 30 nap időtartalmú saját betegsége miatt is kérheti a gyes folyósításának megszakítását és táppénzt igényelhet, ha az erre vonatkozó feltételek fennállnak.

A nagyszülő is jogosult a gyes-t igénybe venni,

 • ha a gyermek az első életévét már betöltötte,
 • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik
 • szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyes-ről lemondanak és egyetértenek azzal, hogy a nagyszülő igényelje a gyes-t.

1997. évi 83. törvény szabályozza (ebtv)
Gyermekápolási táppénzre jogosultság feltételei megegyeznek a táppénz általános jogosultsági feltételeivel, vagyis, a gyermekápolási táppénzre ugyanazok a biztosítottak jogosultak, akik saját keresőképtelenségük esetén táppénzben részesülhetnek.

A gyermekápolási táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:

 • a fennálló vagy a megbetegedést közvetlenül megelőzően fennállott biztosítási jogviszony,
 • a keresőképtelen személy 2%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
 • az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

A gyermekápolási táppénz tekintetében keresőképtelennek minősül:

 • az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
 • a szülő, a nevelőszülő és a helyettes szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja.
 • A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, továbbá attól is, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő közös háztartásban, vagy egyedül neveli-e a gyermeket.
 • Egy évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.
 • Az 1-3 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • Az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.
 • A 3-6 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • A 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.
 • A 6-12 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • A 6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.
 1. A gyes folyósítása nem befolyásolja, hogy munkába álljon.
 2. Szabadság kiadás
 3. Munkaszerződés
 4. Gyerek után szabadság