Információtartalom vázlata

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A különböző nyomtatványok kitöltésének ismerete
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők

1997.évi 83. tv egészségbiztosítási ellátások
Táppénzre jogosult

 • az, aki a biztosítás fennállása alatt
 • vagy annak megszűnését követő első, második vagy harmadik napon keresőképtelenné válik
 • és a Tbj-ben maghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, biztosítási jogviszony megszűnését követő 45napon át.(2008. évi)

Tehát Károly passzív jogon táppénzre jogosult. Amennyiben nem létesített újabb jogviszonyt, az előző foglalkoztatóhoz beviszi az kórházi igazolást és nyilatkozik, hogy nincs újabb biztosítási jogviszonya. A volt foglalkoztató részére számfejti a maximum 45 nap passzív táppénzt. Következő hónap 11-ig elszámol az Egészségbiztosítási Pénztárral.

A munkáltató kötelezettsége, hogy a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére kiadja a neki járó munkabérét és egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a részére előírt igazolásokat is. A munkaviszony megszüntetésének (megszűnésének) egyes speciális eseteiben a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetőleg a megállapodás megkötésétől számított 3. munkanapon, egyébként pedig legkésőbb az utolsó munkanapon töltött napon köteles a kifizetésekről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.

A munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolások:

 • Adatlap a szja megállapításához
 • Igazolás a járulékokról
 • Jövedelemigazolás az egészségbiztosítás járulékról
 • OEP kis könyv
 • Igazolás a munkaviszony megszűnéséről
 • Igazolás a munkanélküli ellátáshoz
 • Bírósági végzéssel határozott tartási kötelezettségekről

Károly a biztosítási jogviszony megszűnése után még 45 napig jogosult az egészségügyi szolgáltatásra. Majd be kell jelentkeznie az APEH-hoz az erre rendszeresített formanyomtatványon és havonta 12-ig be kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egészen addig, amíg nem lesz újabb biztosítással járó jogviszonya, illetve nem állapítanak meg részére álláskeresési támogatást.

október 30. jogviszony végét jelenteni az APEH-nak
Passzív táppénze: 07.31-ig 45 nap, utána 30 nap