Információtartalom vázlata:

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismertetése
 • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
 • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete

1997. évi 81. törvény

 • 2007. 04.01-től a nyugdíjasok is fizetnek nyugdíjjárulékot.
 • A nyugdíjuk az a jövedelmük összevontan adózik.
 • 2009. március 01-től munkaviszony betegszabadságra jogosult (éves 15nap) 13 nap jár időarányosan.
 • Keresőképtelenségének idejére 2009.10.30-tól 13 nap betegszabadság jár, ezt követően nyugdíjasként (pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizet) táppénzre nem jogosult, de további keresőképtelenségének ideje igazolt távollét.

A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére - ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget - naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg.

Keresőképtelennek az a személy minősül,

 • aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
 • aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult;
 • az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
 • az a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja;
 • aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

Keresőképtelenség igazolása
A keresőképtelenséget orvosnak kell igazolnia, amely igazolást a munkavállaló köteles a munkáltatójának leadni. Az orvosnak a keresőképtelenséget főszabály szerint a vizsgálatra jelentkezés időpontjában kell megállapítania, de a törvény lehetőséget ad arra, hogy legfeljebb öt napra visszamenőleg igazolja a munkavállaló keresőképtelen állapotát.
A munkáltató jogosult arra, hogy a betegszabadság igénybevétele alatt a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezze az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál.

Betegszabadság kiadása
A betegszabadság munkanapra jár, még pedig a munkavállaló munkaidő - beosztása szerinti munkanapok után, szemben a táppénzzel, amelyet viszont naptári nap után kap a dolgozó. Ennek legfontosabb következménye, hogy a betegszabadság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a szabadnapokat, a heti pihenőnapokat, valamint főszabály szerint a munkaszüneti napokat is. Amennyiben azonban a munkavállaló a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, akkor ezt a napot munkanapként kell figyelembe venni a betegszabadság szempontjából.
A Munka Törvénykönyve kimondja, hogy ha a munkavállalónak heti kettőnél több pihenőnap jár a munkaidő - beosztására tekintettel, akkor esetében a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a dolgozó két pihenőnapját.

Betegszabadság díjazása 1992. évi 22. törvény szabályozza
A Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére távolléti díjának 80 %-a jár. A távolléti díj mértéke a távollét idején érvényes személyi alapbér, rendszeres bérpótlékok, műszakpótlék és rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga.
A betegszabadság idejére járó jövedelem kifizetése a munkáltatót terheli.

A munkáltató adminisztrációs feladatai a betegszabadsággal kapcsolatban:
A munkáltató köteles nyilvántartást vezetni a munkavállalók betegszabadságának kiadásával kapcsolatos adatokról. Emellett köteles a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) igazolást adni a munkavállalónak, amelyben egyebek mellett fel kell tüntetni a dolgozó által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát is.