Információtartalom vázlata

  • A hatályos jogszabályok értelmezése
  • A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismerete
  • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
  • Megbízási jogviszony a PTK szerint, munkaidő nem határozható meg!
  • Munkaviszonyában a munkáltató TB +munkaadói járulék, biztosított: munkavállalói járulék
  • Megbízási jogviszonyban (munkáltatói igazolás alapján, heti 38 órás munkaviszonnyal rendelkezik, járulékfizetés felső hátárát eléri) nyilatkozik a ktg. térítésről, jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hó első napján érvényes min.bér 30%-át ezért biztosított! TB
  • Megbízott egyéni járulékai: SZJA (pénzbelit nem fizet, mert van főállású munkaviszonya, nyugdíjjárulékot sem fizet, mert munkaviszonyában elérte a felső határt)
  • APEH bejelentés munkaviszony OEP felé, 08-as járulékbevallás NYENYI, Megbízási 0908-as járulékbevallás