Információtartalom vázlata:

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatvány kitöltésének ismerete
 • az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása

Megbízási jogviszony:
Polgári Törvénykönyv szabályozza 1959. IV tv.

Akkor biztosított:

 • tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30%-át (naptári napra annak 30-ad részét) eléri a havi díjazás.
 • Bevallás: 0708 havi bevallás
 • Utalás: A munka elvégzésekor, elszámolás napján
 • Nyilvántartási - bejelentési kötelezettség megállapítása
 • APEH felé bejelentés kötelezettség keletkezik a biztosítási jog-viszony létrejöttével, amit a megbízó utólag tesz meg elszámoláskor
 • A bejelentés a T1041 –s nyomtatványon tehető meg

Határidők

 • 0908 havi bevallás következő hó 12-ig járulékbevallás
 • Járulékok befizetése következő hó 12-ig
 • Nyomtatványok
 • Megbízási szerződések
 • T1041 bejelentőlap