Információtartalom vázlata:

  • munkabaleset
  • üzemi baleset
  • baleseti jegyzőkönyv

1193. 93. munkavédelmi törvény
1997.évi 83. törvény szabályozza (EBT)

Munkabaleset, olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. Mivel baleset történt kötelező jegyzőkönyvet felvenni és kérni egy mentőlapot. Ezeket megkapja a TB ügyintéző 2 példányban, majd határozatot kell hozni. Ebben az esetben elutasító határozatot kell hozni. A dolgozó ittasságára tekintettel nem minősül üzemi balesetnek és nem tartozott a munkakörébe erre kell hivatkozni. 15 napos fellebbezés van. „8” diagnózis kód

Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalom-biztosítási ellátások igénybevétele során éri.
Az általános szabályok szerint a 1992 22 Mt. szerint 15 nap betegszabadság jár neki és utána pedig táppénz. A keresőképtelenséget orvosilag igazolnia kell.

Baleseti jegyzőkönyv: A munkavédelmi szabályok szerint a munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét úgynevezett munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. Valamennyi baleset, így a munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.
A baleseti jegyzőkönyvön felül a munkáltató köteles minden munkabalesetet haladéktalanul munkabaleseti nyilvántartásba venni.

A munkabaleseti nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

  • a sérült nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét
  • a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - számát,
  • a sérült munkakörét,
  • a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását,
  • a sérült ellátására tett intézkedést,
  • annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.