Információtartalom vázlata:

 • TGYÁS, GYED jogosultsági feltételei
 • a támogatások igénylésének rendje
 • az ellátások összege

TGYÁS letelte előtt 30 nappal értesíteni az anyukát, hogy igényelje a FNSZ-ot. Mák-nál pedig az anyasági segélyt és a családi pótlékot.
TGYS: 1997. évi 83.tv. (EBTV)

 • Annak a nőnek jár, aki a szülést megelőzően 2 éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl táppénz (baleseti táppénz) folyósítása alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül.
 • Előzetes biztosítási időbe beleszámít a biztosítás megszűnését követő táppénz., baleseti táppénz, TGYS, gyed, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél  hosszabb ideig folytatott tanulmányok ideje, rehabilitációs járadék folyósításának ideje.
 • Szülési szabadság idejére jár. Táppénz szabályok szerint számítandó.
 • Nem jár: ha az anya a teljes keresetét megkapja vagy bármilyen díjazás ellenében munkát végez vagy hatósági engedélyhez kötött kereső tevékenységet személyesen folytat, kiv. SZJA mentes tiszteletdíj és a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért kapott díj. Részben megkapott keresetnél az elmaradt rész után jár TGYS.

Munkáltatónál leadni:

 • „Igénybejelentés táppénz.,TGYS, gyed, baleseti táppénz igényléséhez”
 • terhes gondozási kis könyv,
 • gyerek TAJ száma,
 • orvosi igazolás a terhes állományba vételről,
 • szülésről kórházi igazolás,
 • eredeti szül. anyakönyvi kivonat,
 • örökbefogadásnál gyámhivatali iratok,
 • megszűnt biztosításnál a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításáról”.
 • 42 napos nyilatkozat (amiben nyilatkozik, hogy 42 napon túl és a gyerek saját háztartásában van, ill.változásokról 3 napon belül írásban)

Csak SZJA előleg fizetendő belőle. Egészségbiztosítási Alap finanszírozza.

GYED: 1997.évi 83.tv. (EBTV.)
Jogosult: gyermeket saját háztartásában nevelő

 • biztosított szülő, aki a gyed igénylését megelőző, ill. a gyermeket szülő nő a szülést megelőző 2 éven belül 180 napon át biztosított volt,
 • az a szülő, aki  TGYS-t kapott, de annak folyósítása alatt biztosítási jv-a megszűnt, feltéve, hogy TGYS jogosultsága a biztosítási jv.-ának ideje alatt keletkezett, és az a., pont fennáll.

Előzetes biztosítási időbe beleszámít: a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, TGYS  
ideje, a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél  hosszabb 
ideig folytatott tanulmányok ideje.
Gyermek 2. életévének betöltéséig a TGYS lejártát követő naptól jár.

Nem jár: ha a jogosult

 • bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött tevékenységet személyesen folytat (egyéni vállalkozó),
 • munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (felmentési idő)
 • egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (rokkantsági nyugdíj, ápolási díj, gyes, gyet)
 • gyermekét ideiglenesen elhelyezték, nevelésbe vették
 • gyermekét napközbeni ellátásba helyezték (bölcsőde, családi napközi, házi gyerekfelügyelet)
 • előzetes letart, vagy szabadságvesztés, elzárás
 • Kifizetőhelytől  igényelni  „Igénybejelentés  gyermekgondozási díjra”,ha nincs kifizetőhely akkor a  
 • Területileg illetékes Egészségbiztosítási Pénztár felé benyújtani. 
 • Eredeti szül. anyakönyvi kivonat,
 • Magánnyugdíjpénztár záradékolt belépési nyilatkozat,  
 • Örökbefogadási igazolás ill.
 • határozat, gyámkirendelő határozat.

Visszamenőleg 6 hónapra állapítható meg.
SZJA előleget és nyugdíjjárulékot vonnak belőle.
Keresőtevékenység nem folytatható a folyósítás alatt