1997. évi 83. törvény szabályozza (EBTV)

A táppénz

 • Keresetpótló juttatás, a betegség miatt elvesztett jövedelem pótlására szolgál.
 • A táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van: 1992. 22 MT. Törvény szabályozza
 • A fennálló vagy a megbetegedést közvetlenül (1-3 nappal) megelőzően fennállott biztosítási jogviszony,  a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.
 • Időarányosan betegszabit állapítanak meg neki.
 • 08.01-09.28-ig 59 nap biztosítási ideje van
 • Mivel 11.10-én szült tgyes-re nem jogosult, mert a biztosítás fennállása alatt szül, de előzetesen nincs tudomásunk más biztosításról és nincs 180 nap biztosítási ideje.
 • 09.29-től a betegszabadság lejártát követően 59 napra táppénzre jogosult.
 • Alanyi jogon jár neki a gyes a táppénz lejártát követően a Mák-tól kell igényelni és a gyerek 3 éves koráig jár.

A táppénz összegének megállapítását 3 tényező befolyásolja:

 • az irányadó időszak és ezen belül a számítási időszak jövedelmének meghatározása
 • milyen jövedelmek képezik táppénz alapját
 • hogyan kell kiszámítani a táppénz alapját képező kereset napi átlagát

Irányadó időszak: a táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év
Számítási időszak: Az irányadó időszakon belül az az az időszak, amely jövedelmei alapján a táppénzt kiszámoljuk,

A táppénz kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben van, 180 napi jövedelme

 • Ha a táppénz jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben volt a betegnek legalább 180 naptári napi jövedelme, akkor a táppénz összegét a táppénz jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem alapján kell megállapítani.

A táppénz kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben nincs, 180 napi jövedelme

 • Ha a betegnek a táppénz jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző évben nem volt 180 naptári napi jövedelme, akkor a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőző naptól visszafelé-maximum a jogosultság kezdőnapját megelőző naptári év első napjáig-számított 180 naptári napi jövedelemből kell a táppénz összegét kiszámítani

A táppénz kezdőnapját közvetlenül megelőzően nincs, 180 napi jövedelme

 • Ha az igénylőnek a táppénz jogosultság kezdőnapját megelőző évben, illetve azt közvetlenül megelőzően sincs 180 naptári napi jövedelme, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér lesz az alapja. Abban az esetben, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a minimálbért nem éri el, a táppénz összegénél a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, szerződés hiányában pedig a táppénz összegét az irányadó időszakban elért naptári napi jövedelemből kell kiszámítani.
 1. táppénz
 2. TGYÁS nem jár neki, mert nincs 180 napja
 3. GYES