Családi pótlék: 1998. évi 84.tv. (CST)
Jogosultság:

 • vérszerinti, örökbefogadó szülő
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, gyám
 • 16. életévét betöltött, a szülői házat gyámhivatali engedéllyel elhagyó kiskorú szülő, a saját háztartásában nevelt gyermeke után

Az igénybejelentés
 "Családi pótlék igénybejelentés"c. nyomtatványon kell beadni az illetékes MÁK-hoz

 • Az igénybejelentéshez a szükséges tudnivalókat a kitöltési útmutató tartalmazza.
 • Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
 • Az igénylő - természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
 • lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
 • TAJ kártya másolata.
 • A gyermek (aki után a családi pótlékot igénylik)
 • születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • TAJ kártyájának másolata
 • gyermek tartós betegségét szóló orvosi igazolás(eredeti példányban)

Bejelentési kötelezettség
A családi pótlékra való jogosultság kötelezettséget is von maga után. Az ellátásra jogosult személy a folyósító szervnek 15 napon belül, írásban köteles bejelenteni a különböző változásokat, melyek lehetnek:

 • a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából való kikerülését
 • gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyosan fogyatékosságra okot adó körülmény megszűnését
 • gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését, szüneteltetését
 • 18 éven felüli gyermek rendszeres jövedelmét
 • egyedülállósága megszűnését
 • az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását

A családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlék visszamenőleg 2 hónapra adható.
Kifizetőhelynek kell kérnie egy igazolást, hogy ki folyósította és folytatólagos igazolványt is kérni.

Ha új anyagot kapunk, akkor végig kell nézni:

 • dokumentumokat, ami megalapozza a folyósítást,
 • egyedülálló e vagy sem,
 • ha van beteg gyerek, arra szóló igazolást,
 • tanulmányokról igazolást

Ha ez 2007-re vonatkozok, akkor még a cégeknél is voltak kifizetőhelyek.
2008.03.31-től kell az MÁK-tól igényelni