Hazai piac = nemzeti piac: egy ország belső piaca, amely „zárt” egységként működik.
Külpiac: egy vállalat külföldi üzleti tevékenysége, üzleti kapcsolatai.
Nemzetközi piac = világpiac: az egyes nemzeti piacok összessége + ezek kapcsolatai (másképp a nemzetközi forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások összessége + gazdasági szereplők + a piac működését meghatározó törvények, szokások).

A világpiac sajátosságai

 • a szereplők erőviszonyai, gazdasági fejlettsége különböző lehet
 • országonként más-más pénzrendszer működik (kivétel euro 2002. január 1.)
 • eltérőek a jogszabályok, pénzrendszer
 • vámok is korlátozhatják a forgalmat
 • különböző árarányok lehetnek
 • eltérő lehet az ország kultúrája, szokásai
 • nagyobbak a szállítási költségek

A vállalkozás nemzetközi környezete

 • gazdasági környezet: a partnerország fejlettsége, gazdasági politikája, valutájának stabilitása stb.
 • politikai, jogi környezet: a partnerországban van-e politikai bizonytalanság (kormányválság), jogrendszere hasonlít-e a hazaira
 • kulturális környezet: az adott ország szakásai, vallása, hagyományai stb.
 • vállalkozási környezet: az üzleti partnerek mennyire megbízhatók vagy a bankrendszer mennyire fejlett

Külpiacra lépés módjai, formái

 1. közvetett export: általában kis vállalatok alkalmazzák, mert az idegen ország megismerése, a partnercég felkutatása igen költséges, ezért egy közvetítő céget bíznak meg azzal, hogy árujukat értékesítsék
  Hátránya: az exportáló cég haszna kisebb lesz
 2. közvetlen export: a hazai vállalat saját nevében önmaga értékesít a külföldi piacon, tehát közvetlen a kapcsolat az exportáló vállalat és a külföldi piac között
  Előnye: javítja az eladási lehetőségeket és az elérhető árat
  Hátránya: költségesebb az előzőnél, mert saját üzletkötőt kell alkalmazni, esetleg kirendeltséget vagy szerviz hálózatot kell kiépíteni. Általában nagy tőkeerős vállalatok alkalmazzák
 3. licence, know-how: a vállalat eladja a termék gyártási eljárásának dokumentumait és a gyártási engedélyt. Kockázatos, mert a vevő hanyag munkája az exportáló cég hírnevét ronthatja illetve ha a vevő a licencet nagyon jól használja fel és esetleg jobb terméket gyárt az eredetinél az eladónak versenytársa lesz
  Megvásárlásukhoz nagy tőke szükséges
 4. vegyes vállalat: az exportáló vállalat tőkebefektetéssel is beszáll a külföldi piacra.
  Hatása: az exportáló vállalat több információhoz, nagyobb beleszóláshoz jut, profitot növelni tud a fogadó ország számára előnyös, mert általában fejlett technikát honosít meg, és munkahelyet teremt
 5. közös beruházás: az exportáló vállalat termelő tőkét fektet be egy másik ország területén – alkalmazkodnia kell a fogadó ország gazdaságpolitikájához. Az ilyen beruházás célja lehet a szállítási költségek csökkenése, a vámok megkerülése, piacszerzés stb.
 6. multinacionális vállalat: teljes skálájú nemzetközi termelés = globális vállalat. Világméretű termelési és versenystratégiát folytat. Termékeik az egész világon ismertek és állandó minőséget jelentenek

Költség és verseny

A különböző országokban a termelés költségek – a nagy cégek igyekeznek ezt kihasználni és ezért áthelyezik termelésüket a legkönnyebb területekre.
Az elérhető profil attól függ, hogy az adott ország milyen komparatív előnnyel rendelkezik.
Komparatív előny: az országok által előállított termékek közül, azokat a termékeket részesítik előnyben, amelyeket más országhoz képest kisebb ráfordítással tudnak előállítani.

Ár és a verseny

Ugyanazok a terméknek különböző piacon más-más ára lehet. A vállaltok általánosan alkalmazkodnak a külföldi árakhoz, de előfordulhat önálló árpolitika, árstratégia.

 1. behatoló árstratégia: a vállalat egy rövid ideig szándékosan alacsony áron értékesít, annak érdekében, hogy piacot szerezzen
 2. lefölöző árstratégia: új terméknél alkalmazható, amely irányt nagy rugalmatlan a kereslet és ezért lehet magas árat alkalmazni
 3. dömpingár: a költségvetésnél is alacsonyabb ár- a vállalatnak általában támadó szándéka van, azaz tönkre akarja tenni a versenytársakat, majd utána emeli az árakat.
  A verseny tiltja!

Termékfejlesztés és verseny - innováció

Kutatás + fejlesztés + termelés + értékesítés= minőség folyamatos javítása, új termelési eljárások kifejlesztése és azok ipari bevezetése.
Rendkívül költséges tevékenység, amit vagy a vállalat maga végez, vagy készen megvásárolja a legújabb eljárásokat.
Vertikális fejlesztés: a termék megmarad, de egyre korszerűbb lesz és így életgörbéje meghosszabbodik.