• legalább 2 éve munkaviszonyban van
 • anyasági támogatás
 • családi pótlék 2 gyerek van az egyik beteg
 • tgys, mert van 2 éven belül 180 nap biztosítási ideje
 • gyed a gyerek 2 éves koráig

Ha nincs meg 2 éven belül a 180 nap vagy részmunkaidősként kevés a jövedelme, akkor a szülés várható időpontjától gyesre menjen el, mert ikergyermekek esetén duplán jár.

Munkaviszonyban álló munkavállaló biztosítási jog-viszonyhoz kötött gyermekek utáni ellátásai és kedvezmények

Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra c. nyomtatvány és az 5. pótlap kitöltésével történik. Az igénybejelentőt a MÁK illetékes megyei Területi Igazgatósága-hoz kell beküldeni.

TGYS: 1997. évi 83.tv.

 • nőnek jár, aki a szülést megelőzően 2 éven belül legalább 180 napon át biztosított volt.
 • Szülési szabadság idejére jár

GYED: 1997.évi 83.tv.

 • Jogosult: biztosított szülő, aki 2 éven belül 180 napon át biztosított volt.
 • Gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • de max. havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

GYÁP: 1997. évi 83.tv.  
Biztosított szülő:

 • 1 évnél fiatalabb gyerek szoptatása vagy ápolásakor l éves korig
 • 1-3 éves beteg gyermek ápolásakor év/gyermek 84 naptári nap
 • 3-6 éves 42 nap (egyedülállónak 84)
 • 6-12 évig 14 nap (egyedülállónak 28)

Tp. Szabályok alapján fizetendő.

Fizetés nélküli szabadság: 1992. évi 22. Tv

 • gyermek 3. életévéig gondozás céljából
 • gyermek 10. életévéig otthoni gondozás céljából gyes folyósítás
 • gyermek 12. életévéig otthoni ápolás céljából betegség esetén

Alanyi jogon járó gyermekek utáni ellátások:

Anyasági támogatás: 1998. évi 84.tv.

 • Az anya jogosult, ha terhessége alatt 4x részt vett terhes gondozáson.
 • Összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 225%-a
 • ikergyerekeknél gyermekenként 300%

GYES: 1998. évi 84.tv.

 • Igényelheti szülő, nagyszülő is.
 • gyermek 3. életévének betöltéséig
 • ikergyermeknél tankötelessé válás évének végéig, max. 10. évig
 • tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyerek 10. életévéig

Magasabb összegű családi pótlék:
Tartósan beteg ill. súlyosan fogyatékos

 • 18 évesnél fiatalabb gyermek
 • illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul
 • 18  évesnél idősebb személy, aki 18. életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
 • illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

2008 jan.1.-től az ellátás igénylését a lakó-vagy tartózkodási hely szerint illetékes MÁK Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez kell benyújtani.

Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:
„Bejelentés a gyermekszám változásról” c. nyomtatványon kell közölni,

 • Személyigazolvány , + lakcím nyilvántartási kártya,
 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártyája: igénylő + gyermek,
 • egyedülállóságot igazoló okiratot,.
 • súlyos fogyatékosság: orvosi igazolás