Uniós országban szerzett szolgálati idő

Ha valaki uniós országban is dolgozott, vagy dolgozni fog, akkor minden olyan országtól nyugdíjat fog kapni, ahol egy évnél több biztosítási időt szerzett, feltéve, ha az összes idő összeszámításával nyugdíjjogosultságot szerzett.

Közös előírás a nyugdíj megállapításhoz:

  • Az egyes országok az általuk fizetendő nyugdíjat saját jogszabályaik alapján számítják ki.
  • Egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer
  • Szociálpolitikai egyezmények alapján elismert időket is szolgálati időnek kell tekinteni.

Ennek során kétféle számítást alkalmaznak:

  • Abban az esetben, ha a nyugdíjat igénylő az adott országban elérte a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt, akkor úgy számolják ki a nyugdíjat, mintha csak az adott országban lenne jogosult.
  • Összeadják az egyes országokban szerzett szolgálati időket, és ha ez elegendő a jogosultsághoz, akkor megállapítanak egy nyugdíjat. Ezt úgy határozzák meg, mintha az igénylő az összes időt az adott országban szerezte volna.   

Ha az igénylő megszerezte az adott országban a jogosultsághoz szükséges időt, akkor a fenti két számítási módon meghatározott összegből a számára kedvezőbbet állapítják meg.

A nyugdíjkérelmet azon ország illetékes intézményének kell feldolgoznia, ahol az igénylő lakik, feltéve, hogy abban az országban is biztosítva volt. Utóbbi feltétel hiányában, annak az intézménynek kell feldolgoznia a kérelmet, ahol legutóbb biztosítva volt.

Nem Eu-s országokban szerzett szolgálati idő:

Nemzetköz egyezmények az irányadóak.

Nyugdíj megállapítás:

  • A biztosítási időket össze kell adni és a magyar nyugdíjrészt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani.  Magyarország-Kanada
  • A lakóhely szerinti ország fizetni a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is Magyarország-szovjet utódállamok