Gyermeknevelési támogatás

  • jogosult, aki 3 vagy több kiskorút nevel.
  • A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől a 8. életévének betöltéséig jár.
  • Időtartama szolgálati időnek minősül, de nem számít munkaviszonynak.
  • Mellette napi 8 órában nem lehet dolgozni csak napi 4 órában.
  • Egyedülállóként jogosult családi pótlékra is.

Főállású anya munkavégzése
A GYET-ben részesülő személy kereső tevékenységet napi 4 órát meghaladó időtartamban nem folytathat, csak abban az esetben, ha a munkavégzés az otthonában történik. Illetve szombat-vasárnap dolgozhat többet, de a heti munkaideje nem haladhatja meg a heti 20 órát. Mivel a GYET annak jár, aki három vagy több kiskorú gyermeket nevel és a legkisebb 3 és 8 év közötti, és az ő legkisebb gyereke napközis lenne, már nem sokáig jár neki a Gyet, ezért javaslom, hogy vállalja el a 8 illetve, ha bírja a 6 órás munkát és mondja le a Gyet-et.

Családi pótlékra egyedülállóként jogosult 4 gyerekre mivel a férje fogyatékossági támogatásban részesül.

  • Dolgozóként megilleti továbbá 7 nap pótszabadság.
  • Gyerekenként adókedvezmény.
  • Ingyenes tankönyvellátás.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ha a család 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 135 %-át, (a férjére való tekintettel egyedülállónak minősül.)
  • Továbbá lehetősége van a gyermek étkeztetés normatív kedvezményére, pénzbeli támogatásnak évi 2 alkalommal.