Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek utáni ellátások

 • ápolási díj
 • magasabb összegű családi pótlék
 • gyermekgondozási segély
 • étkezési térítési díjkedvezmény
 • ingyenes tankönyvellátás
 • közgyógyellátás
 • közlekedési, gépkocsi-szerzési támogatás
 • parkolási igazolvány
 • utazási költségtérítés és kedvezmény

Ápolási díj (1993. III. szociális törvény szabályozza)
Alanyi jogon jogosult:

 • hozzátartozó, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
 • súlyosan fogyatékos vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

Méltányosságból megállapítható:

 • hozzátartozónak is, aki 18. év feletti tartósan beteg személyt ápol
 • Szolgálati idő, nyugdíjjárulékot vonnak belőle.
 • Önkormányzat és a központi költségvetés finanszírozza
 • Max 4 órás munka vállalható mellette, otthon időkorlát nélküli. Nyugdíj mellett csak akkor igényelhető, ha a nyugdíjba vonulás előtt már 10 évet gondozott
 • Összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

Fizetés nélküli szabadság: 1992. évi 22. Tv (MT)

 • gyermek 3. életévéig gondozás céljából
 • gyermek 10. életévéig otthoni gondozás céljából gyes folyósítására
 • gyermek 12. életévéig otthoni ápolás céljából betegség esetén

GYES: 1998. évi 84.tv. (Cst.)
Jogosult:

 • szülő
 • nevelő szülő, , 16. életévét betöltött kiskorú szülő,
 • saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban
 • gyermek 3. életévének betöltéséig
 • ikergyermeknél tankötelessé válás évének végéig, max. 10. életévük betöltéséig
 • tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyerek 10. életévének betöltéséig
 • nagyszülő a szülő jogán

Családi pótlék: 1998. évi 84.tv. (CST)
Magasabb összegű családi pótlék:

Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos

 • 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul
 • 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
 • legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
 • ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.
 • Szakorvosi igazolás alapján MÁK bírálja el, központi költségvetés fizeti. Visszamenőleg csak 2 hónapra állapítható meg.